×

لیست بهترین وکلای اعتراض به آراء کمیسیونهای امور گمرکی ایران

لیست-بهترین-وکلای-اعتراض-به-آراء-کمیسیونهای-امور-گمرکی-ایران

شناسه : 794

اعتراض به رای کمیسیون های گمرکی

دیوان عدالت اداری از چندی پیش به منظور ایجاد رویه واحد و جلوگیری از صدور آراء متعارض در شعب، اقدام به تهیه و انتشار جزواتی کاربردی به منظور تصریح رویه قضایی در حوزه شکایات کرده است. "اعتراض به رای کمیسیون های گمرکی" یکی از این جزوات است که رویه دیوان عدالت اداری را در موضوعات زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است:

اعتراض به رای کمیسیون های گمرکی

دیوان عدالت اداری از چندی پیش به منظور ایجاد رویه واحد و جلوگیری از صدور آراء متعارض در شعب، اقدام به تهیه و انتشار جزواتی کاربردی به منظور تصریح رویه قضایی در حوزه شکایات کرده است. "اعتراض به رای کمیسیون های گمرکی" یکی از این جزوات است که رویه دیوان عدالت اداری را در موضوعات زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است:

•    اختلاف در تشخیص تعرفه

•    اختلاف در تشخیص ارزش کالا

•    اختلاف در تشخیص مقررات گمرکی

اختلافات گمرکی

مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجراء مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون از پنج نفر کارمند مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک نفر از کارمندان وزارت بازرگانی به انتخاب وزراء مربوط تشکیل می شود.

رای کمیسیون در مواردی که اختلاف مبلغ رای و مبلغ مورد قبول مودی یا مورد مطالبه گمرک ایران پنج میلیون(۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی ولازم الاجرا است و اگر این اختلاف از پنج میلیون(۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بیشتر شود، قابل تجدید نظر است و طرفین می توانند در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون، به رای کمیسیون گمرکی اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند.

اختلافات گمرکی ناشی از اعتراض به رای کمیسیون های گمرکی در خصوص پرداخت جریمه

تعیین میزان جریمه یا درصد جریمه توسط روسای گمرک محل با توجه به نوع، تکرار و تعدد تخلف سابقه و وضعیت متخلف ،حجم، نوع،% ارزش کالا  و شرایط مکان و زمان صورت خواهد پذیرفت.

طبق ماده 148 قانون امور گمرکی، گمرک موظف است بانک اطلاعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده ، سابقه و وضعیت متخلف ، حجم و نوع ارزش آن اقدام نماید و گمرک اجرایی جریمه را بر اساس اطلاعات موجود در این بانک تعیین می کند.

مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه به غیر از موارد قاچاق ؛ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

طبق ماده 45 قانون امور گمرکی در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده جز در موارد مجاز، مشروط یا ممنوع اختلافی حاصل شود و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده باشد ،

اظهار کننده می تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود ، نقدی و تفاوت و جریمه را به صورت سپرده با ضمانت نامه بانکی ترخیص کند .

طبق ماده 46 قانون امور گمرکی اگر صاحب کالا ، کالای خود را اظهار کرده باشد ، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالا را تحت عنوان دیگری اظهار کند مشروط بر آن است که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه های متعلقه مربوط به اظهار خلاف را پرداخت کرده باشد، اظهار جدید پذیرفته می شود و در مواردی که کالا قاچاق باشد نمی توان اظهارنامه را تغییر داد .

لیست بهترین وکلای اعتراض به آراء کمیسیونهای امور گمرکی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.