×

لیست بهترین وکلای نقص عضو در جرائم رانندگی ایران

لیست-بهترین-وکلای-نقص-عضو-در-جرائم-رانندگی-ایران

شناسه : 1491

دیه یکی از انواع مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی است که برای جرائم کیفری اعم از جرائم عمدی، شبه عمد و خطای محض در نظر گرفته می شود.

دیه یکی از انواع مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی است که برای جرائم کیفری اعم از جرائم عمدی، شبه عمد و خطای محض در نظر گرفته می شود.

به گزارش وکالت آنلاین، اینکه چگونه دیه بگیریم سوالی است که برای بسیاری از قربانیان جرم و جنایت یا تصادفات رانندگی مطرح می شود.

البته این سوال ممکن است توسط افراد دیگری نیز مطرح شود که در این خصوص می توان به مطالبه دیه از عاقله فردی که محجور است و آسیب جسمانی به فرد دیگر وارد نموده است اشاره نمود با این حال اغلب درخواست های مطرح شده در باب دیات به جرائم عمدی اعم از قتل یا نقص عضو و امثال آن ها و یا فوت و جراحت حاصله در نتیجه تصادف اشاره کرد.

نحوه اقدام برای دیه نقص عضو در جرائم رانندگی

برای گرفتن دیه نقص عضو در جرائم رانندگی نیز باید به مراجع قانونی مراجعه نمود با این تفاوت که متشاکی عنه و یا فردی که قرار است از وی شکایت کنید شرکت بیمه ایست که مسئولیت خسارات ناشی از تصادف را در قبال شخص ثالث پذیرفته است. برای دیه تصادف به مدارک لازم جهت اثبات این امر نیاز دارید که اصولا اگر با آمبولانس و از صحنه تصادف به بیمارستان منتقل شده باشید مسئله چندانی پیش روی شما نیست اما اگر صحنه تصادف بهم خورده باشد ممکن است نتوانید به این راحتی اثبات نمایید که جراحت وارده حاصل تصادف در ساعت مقرر و تاریخ مقرر است. در این موارد نیاز جدی به سایر ادله قضایی همانند شهادت شهود و ...  دارید.

قواعد عمومی دیه نقص عضو

ماده 563 دیه نقص عضو

از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. چه آن عضو از اعضای داخلی بدن باشد، چه از اعضای بیرونی.

ماده 564 دیه نقص عضو

•    فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو.

•    از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد.

•    در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می‌گردد.

ماده 565 دیه نقص عضو

از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

‌تبصره 1- ‌در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می‌شود.

‌تبصره 2- ‌هرگاه براثر حادثه، عضو در وضعیتی قرار گیرد که به تشخیص کارشناس، فرد ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌شود.

ماده 566 دیه نقص عضو

دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد.

از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.

ماده 572 دیه نقص عضو

هرگاه در اثر حادثه تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

ماده 573 دیه نقص عضو

هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانه‌ای دارد.

ماده 574 دیه نقص عضو

هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می‌شود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحت ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

لیست بهترین وکلای نقص عضو در جرائم رانندگی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.