×

لیست بهترین وکلای شکایت از سپاه ایران

لیست-بهترین-وکلای-شکایت-از-سپاه-ایران

شناسه : 1595

در اجرای وظائف و اختیارات قانونی وزارت سپاه، ممکن است اشتباهی رخ داده و حقوق مادی و معنوی اشخاص، نقض و یا تضییع گردد. به همین منظور دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی آماده دریافت شکایات از سراسر کشور می باشد.

در اجرای وظائف و اختیارات قانونی وزارت سپاه، ممکن است اشتباهی رخ داده و حقوق مادی و معنوی اشخاص، نقض و یا تضییع گردد. به همین منظور دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی آماده دریافت شکایات از سراسر کشور می باشد.

برای رسیدگی به شکایات درج موارد ذیل در متن شکایت ضروری است:

1-   مشخصات کامل شاکی به همراه امضاء و ذکر شماره ی تماس

2-   مشخص نمودن فرد یا اداره ی طرف شکایت

3-   ارائه ی دلایل و مدارک مثبته ی ادعا

4-   شرح موضوع شکایت به صورت روشن و واضح

مراحل رسیدگی:

1-   ارجاع شکایت به واحد رسیدگی به شکایات مردمی

2-   اعلام وصول شکایت به شاکی

3-   اعلام نواقص یا ابهامات موضوع شکایت به شاکی برای رفع آن

4-   صدور دستور برای رسیدگی یا رد شکایت

5-   اعلام نتیجه ی نهایی به شاکی

نکات قابل توجه:

1-   به شکایاتی ترتیب اثر داده خواهد شد که علیه واحدهای سازمانی و یا مأموران این وزارت خانه باشد، بدیهی است شکایات مربوط به سایر دستگاه ها باید از طریق همان دستگاه رسیدگی شود.

2-   به شکایات فاقد ویژگی های چهارگانه ی فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-   شکایت از محاکم و آراء قضایی مطابق قانون توسط دستگاه قضایی رسیدگی خواهد شد.

4-   در صورت احراز وقوع جرم یا تخلف از سوی هر یک از کارکنان این وزارت خانه، مراتب به نحو مقتضی برخورد و در مراجع ذی صلاح رسیدگی خواهد شد.

آیین رسیدگی به تخلفات سپاه

جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:

1-  شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او

2-  اعلام رئیس قوه قضائیه

3- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور

4- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی

5- ارجاع دادگاه عالی

6- اطلاع دادستان (هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدایی، موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می نماید)

تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد.

روسای دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر سپاه را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید، به شاکی، حداقل ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند. شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده، به دادسرای نظامی نیز مراجعه نماید.

چنانچه دادیار در حین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند، موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.

چنانچه عمل ارتکابی فرد سپاهی عنوان جزایی نیز داشته باشد، مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مراجع صالح قضایی ارسال می شود.

لیست بهترین وکلای شکایت از سپاه ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.