×

لیست بهترین وکلای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ایران

لیست-بهترین-وکلای-جرایم-علیه-امنیت-داخلی-و-خارجی-کشور-ایران

شناسه : 1570

در هر جامعه ای افرادی که در راس حکومت قرار دارند دارای یک سری وظایف مهم و حیاتی می باشند. جدای از تامین منابع مالی و ایجاد بستر های لازم به جهت رفاه حال شهروندان که امری ضروری و غیر قابل انکار است، ایجاد حس اطمینان و وجود امنیت در برابر جان، مال، ناموس و… نیز ضروری و البته بدیهی است.

در هر جامعه ای افرادی که در راس حکومت قرار دارند دارای یک سری وظایف مهم و حیاتی می باشند. جدای از تامین منابع مالی و ایجاد بستر های لازم به جهت رفاه حال شهروندان که امری ضروری و غیر قابل انکار است، ایجاد حس اطمینان و وجود امنیت در برابر جان، مال، ناموس و… نیز ضروری و البته بدیهی است.

به بیان دیگر منافعی در جامعه وجود دارد که به همه افراد و اقشار جامعه ارتباط دارد و در صورت خدشه وارد شدن به آن به نوعی امنیت و اطمینان خاطر در جامعه متزلزل و شاید از بین برود.

تصور کنید گروهی اقدام به بمب گذاری، ترور و خرابکاری در کشور نمایند، این امر قطعا موجب ایجاد رعب و وحشت در جامعه می شود و مردم احساس ناامنی خواهند کرد.

به مجموعه اقداماتی که در بر گیرنده جان و مال و مصالح و منافع کشور است امنیت ملی می گویند.

تعریف جرایم علیه امنیت ملی

حقوقدانان جرایم علیه امنیت را به دو دسته ی ذیل تقسیم کرده اند:

دسته اول: جرایم علیه امنیت داخلی

دسته دوم: جرایم علیه امنیت خارجی

در تعریف جرایم علیه امنیت داخلی گفته شده که اعمال مجرمانه‌ای است که ارتکاب آنها باعث ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلی یک کشور می‌شود. مثل تحریک مردم به درگیری با یکدیگر،تخریب موسسات عمومی، بمب گذاری در اماکن عمومی و...جرایم علیه امنیت خارجی هم اعمال مجرمانه‌ای است که ارتکاب آنها باعث اخلال در نظم بین‌المللی یا به تعبیر دیگر باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود.مثل جاسوسی به نفع اجانب.

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

رسیدگی به كلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور در دادگاه انقلاب اسلامی انجام می شود. جرایم زیر از جمله جرایم علیه امنیت كشور هستند:

الف- تشكیل دسته و گروه و انجمن به قصد بر هم زدن امنیت كشور:

هر كس با هر عقیده و مسلكی، به قصد برهم زدن امنیت كشور ایران، اقدام به تشكیل دسته، گروه، جمعیت (بیش از2 نفر) نماید چه در داخل كشور و چه در خارج، به حبس از دو تا 10 سال  محكوم می گردد. عضویت در دسته ها و گروههای فوق موجب حبس از سه ماه تا پنچ سال می باشد.

(مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی)

ب- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران:

هركس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و احزاب و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی كند به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم می شود. (مانند انتشار روزنامه و مجله و راه اندازی رادیو و تلویزیون برای فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران).

(ماده 500 قانون مجازات اسلامی)

ج- افشای اسرار و نقشه ها و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی :

هر كس نقشه ها، اسرار یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی ایران را در اختیار افرادی كه صلاحیت دسترسی به آن را ندارند قرار دهد(به نحوی كه نوعی جاسوسی به نظر آید) به حبس از یك تا ده سال محكوم می شود.(ماده 501 قانون مجازات اسلامی)

د- جاسوسی به نفع و ضرر كشورهای بیگانه:

هركسی به نفع یك دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران جاسوسی كند، به یك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.(ماده 502 قانون مجازات اسلامی)

ه- سرقت اطلاعات و نقشه برداری از اسرار سیاسی و نظامی و امنیتی:

هر كس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا كسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی وارد اماكن مزبور شود با در حال عكس برداری با نقشه برداری از این اماكن دستگیر شود، به 6 ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

لیست بهترین وکلای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.