×

لیست بهترین وکلای ضمانت تجاری ایران

لیست-بهترین-وکلای-ضمانت-تجاری-ایران

شناسه : 833

ضمانت تجاری

ضمانت به چه معنا است؟

مفهوم ضمان و ضمانت نیز مستلزم پرداختن به عقد ضمان است. عقد ضمان، عقدی است که در آن شخص الف متعهد می‌شود که تعهد مالی را که برعهده شخص ب قرار دارد، ایفا کند. عقد ضمان، میان شخصی که متعهد می‌شود تعهد مالیِ شخص دیگر را ایفا کند (ضامن) و طلبکار (مضمونٌ‌له) منعقد می‌گردد.

ضمانت تجاری

ضمانت به چه معنا است؟

مفهوم ضمان و ضمانت نیز مستلزم پرداختن به عقد ضمان است. عقد ضمان، عقدی است که در آن شخص الف متعهد می‌شود که تعهد مالی را که برعهده شخص ب قرار دارد، ایفا کند. عقد ضمان، میان شخصی که متعهد می‌شود تعهد مالیِ شخص دیگر را ایفا کند (ضامن) و طلبکار (مضمونٌ‌له) منعقد می‌گردد.

درواقع، عقد ضمان دو رکن اصلی دارد؛ ضامن و طلبکار. برای انعقاد قرارداد ضمان نیازی به رضایت مدیون اصلی (مضمونٌ‌عنه) نیست؛ البته اگر ضامن بدون رضایت مدیون اصلی دین او را بپردازد، دیگر نمی‌تواند پس از پرداخت دین برای دریافت پول خود به او مراجعه نماید.

پس از انعقاد قرارداد ضمان، دین و تعهد مالی مدیون به ضامن منتقل می‌شود؛ یعنی طلبکار صرفاً باید به ضامن مراجعه کند و نمی‌تواند برای مطالبه طلب خود به مدیون اصلی رجوع نماید. البته گاهی تعهد مدیون به ضامن منتقل نمی‌شود، بلکه این تعهد مالی برعهده مدیون باقی می‌ماند و ضامن در کنار مدیون اصلی مسئولیت پرداخت دین او را برعهده می‌گیرد. در این حالت، طلبکار می‌تواند برای مطالبه طلب خود به هر یک از این دو شخص (یعنی مدیون اصلی و ضامن) یا هر دوی آن‌ها مراجعه نماید.

انواع ضمانت تجاری

ضمانت تجاری معمولاً به دو صورت فردی و دسته جمعی وجود دارد. در ضمانت فردی ضمانت تجاری بر عهده یک نفر است و اگر فرد بدهکار و یا  متعهد اصلی نتواند دیون خود را پرداخت نماید و یا به تعهدات خود عمل نماید،  طلبکار می تواند از متعهد اصلی و یا همان و یا همان فردی که این ضمانت نامه را داده است، وجه خود را مطالبه نموده  و یا ضامن را ملزم به ایفای تعهدات متعهد اصلی نماید.

ضمانت تجاری دسته‌جمعی معمولاً در مورد شرکت های تضامنی است که سرمایه آن ها زیاد است.

در این شرکت ها طلبکار می تواند دین خود را از متعهد اصلی دریافت نماید و اگر متعهد اصلی نتواند دین خود را پرداخت نماید، طلبکار می تواند دین و تعهد خود را از ضامنین دریافت کند.

ضمانت تجاری در خرید و فروش ها و در بین کسبه و بازاریان بسیار اهمیت دارد و پشتوانه افراد در یک تجارت محسوب می شوند. همچنین کسانی که می خواهند برای اولین بار کسب و کاری را راه اندازی کنند و مراودات تجاری داشته باشند، اخذ این ضمانت نامه برا آن ها الزامی و مهم است.

ضمانت در اسناد تجاری به چه معنا است؟

ضمانت، یکی از رایج‌ترین راه‌های تضمین پرداخت در اسناد تجاری است. معمولاً دارندگان اسناد تجاری به هنگام دریافت این اسناد از صادرکننده سند یا شخصی که می‌خواهد آن سند را واگذار نماید، ضامن معتبر مطالبه می‌کنند. در اسناد تجاری، یک شخص می‌تواند ضامن صادرکننده و یا واگذارکننده سند تجاری باشد. با پذیرش ضمانت در اسناد تجاری، ضامن متعهد می‌شود که مبلغ مندرج بر روی سند را در موعد مقرر (سررسید) و با رعایت شرایط قانونی به دارنده سند (که همان طلبکار یا مضمونٌ‌له است) پرداخت نماید.

ظهرنویسی: ظهرنویسی یا پشت نویسی به این معناست که شخص در ظهر سند تجاری انتقال را نوشته و امضا کند. معمولآً او در پی این امضاء مسئولیت پرداخت وجه سند را به همراه دیگر امضاکنندگان از قبیل صادرکننده و ظهرنویسان دیگر برعهده می گیرد. بدین معنی که ظهرنویسی علی الاصول حاکی از انتقال سند است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برای حق وصول و در صورت اقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی به کمک وکیل تجاری می تواند اقدام کند.

لیست بهترین وکلای ضمانت تجاری ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.