×

لیست بهترین وکلای ابطال اجرائیه ایران

لیست-بهترین-وکلای-ابطال-اجرائیه-ایران

شناسه : 1620

وکیل ابطال اجرائیه، یک وکیل حقوقی دارای پایه یک دادگستری است که سال‌های نسبتاً زیادی در این حوزه درس خوانده است و بهتر از هرکس دیگری با مفاد قانونی و حقوقی این حوزه آشنایی دارد. وکیل دادگستری فعال در این زمینه می‌تواند تمامی مباحث مورد نیاز را با زبانی ساده و تحلیلی برای موکلین خود توضیح دهد و به افراد مختلف کمک کند تا بهترین راه حل را برای حل این نوع چالش‌ها و مشکلات پیدا کنند. باتوجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی‌هایی که در قوانین این حوزه وجود دارد، بهتر است برای مراجعه به یک وکیل خوب و مجرب در این زمینه در ابتدا در مورد نوع پرونده‌ای که با آن مواجه هستیم، اطلاعات کافی بدست آورده و به این ترتیب مناسب‌ترین وکیل را برای حل پرونده خود اخذ کنیم.

وکیل متخصص ابطال اجرائیه

وکیل ابطال اجرائیه، یک وکیل حقوقی دارای پایه یک دادگستری است که سال‌های نسبتاً زیادی در این حوزه درس خوانده است و بهتر از هرکس دیگری با مفاد قانونی و حقوقی این حوزه آشنایی دارد. وکیل دادگستری فعال در این زمینه می‌تواند تمامی مباحث مورد نیاز را با زبانی ساده و تحلیلی برای موکلین خود توضیح دهد و به افراد مختلف کمک کند تا بهترین راه حل را برای حل این نوع چالش‌ها و مشکلات پیدا کنند. باتوجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی‌هایی که در قوانین این حوزه وجود دارد، بهتر است برای مراجعه به یک وکیل خوب و مجرب در این زمینه در ابتدا در مورد نوع پرونده‌ای که با آن مواجه هستیم، اطلاعات کافی بدست آورده و به این ترتیب مناسب‌ترین وکیل را برای حل پرونده خود اخذ کنیم.

مراجع صالح صادر کننده اجرائیه

برگ اجرا یا همان اجرائیه، برگ‌ رسمی است که طی تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری تهیه و تنظیم می‌شود. هدف از اجرائیه‌ها، آگاهی رسانی و ابلاغ حکم اجرا و زمان آن، به شخصی است که اجرا علیه او است. توجه داشته باشید که اجرائیه‌ها می‌توانند از طرف سازمان‌ها و نهادهای مختلفی صادر شود. به طور کلی مراجع صالحی که می‌توانند، با صدور اجرائیه، معادل مبلغ مورد مطالبه از اموال محکوم علیه را توقیف کنند، در یکی از دو دسته اشاره شده در زیر قرار می‌گیرند.

1.    مراجع دادگستری که شامل دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف هستند.

2.    مراجع غیر دادگستری مانند، واحد اجرای ثبت، شهرداری، اداره مالیات و غیره.

انواع اجرائیه

اجرائیه یک حکم قانونی است که برای افراد مختلف صادر می‌شود. بهتر است بدانید که اجرائیه‌ها انواع مختلفی دارند و برخی از آن‌ها که متداول‌تر نیز هستند، شامل موارد اشاره شده در زیر هستند.

1.    اجرائیه دادگاه

2.    اجرائیه ثبتی

3.    اجرائیه مالیاتی

بررسی دلایل و مواردی که سبب ابطال اجرائیه‌های قانونی می‌شود

وکیل ابطال اجرائیه، وظیفه بررسی مواردی است که سبب ابطال اجرائیه می‌شوند، را برعهده دارد. برای مثال تخلف مامور اداره اجرائیه در هنگام ثبت اجرائیه، دلیلی برای ابطال اجرائیه ثبتی نیست. دلایلی که می‌توانند موجب ابطال اجرائیه شوند عبارت‌اند از:

1.    منافات داشتن اجرائیه با تصمیمات مراجع قضایی.

2.    صدور اجرائیه خارج از حدود قوانین جمهوری اسلامی ایران.

3.    پذیرش اعسار محکوم علیه.

4.    اقدام به صدور اجرائیه در جهت خلاف قرارداد و توافقات طرفین.

5.    اثبات مجرمانه بودن اقدامات صاحب سند در مراحل مطالبه آن.

6.    اثبات جعلی بودن سندی که در خصوص آن درخواست اجرائیه شده است.

وکیل پایه یک ابطال اجرائیه

تعریف اجرائیه

اجرائیه برگه ای است که به درخواست فرد ذینفع یا شاکی، به منظور آگاهی کسی که اجرا علیه اوست، از طرف اجراء دادگستری یا ثبت ابلاغ و پس از مهلت مقرر، حکم اجرائیه انجام می شود. در واقع اجرائیه فرم چاپی است که برای اجرای حکم صادر شده و توسط آن الزام محکوم به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده می شود تا در مهلت مشخص آن را اجرا کند.

در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می باشد، نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود.

برطبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای هر حکم قطعی قابل اجرای مدنی باید به موجب اجرائیه باشد. اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد به جز مواردی که جز استثنائات هستند.

تعریف ابطال حکم اجرائیه

در صورت پیروزی خواهان در دادگاه و صدور رای و اجرائیه در دادگاه، خوانده برای جلوگیری ازاجرای اجرائیه که توسط قاضی واحد اجرای احکام مدنی انجام می شود، می تواند دادخواست ابطال اجرائیه را مطرح کند.

ابطال اجرائیه دادگاه

ابطال اجرائیه به کمک وکیل بانکی، وکیل تجاری و ... در موارد مربوط به معنای باطل نمودن، فسخ کردن و لغو حکم اجرائیه می باشد. محکوم علیه یا شخص ثالث در صورتیکه به رای صادره معترض باشند و احتمال دهند خطا و اشتباهی در روند بررسی پرونده و صدور حکم رخ داده، می توانند جهت ابطال اجرائیه اقدام کنند.

برای اجرای حکم های قضایی کسی که حکم به سود وی صادر شده باشد باید درخواست صدور اجرائیه کند. یعنی وقتی حکم صادر شد خود به خود اجرا نمی‌شود بلکه کسی که رای به سود او داده شده باشد باید اجرای آن را تقاضا کرده و به دنبال آن اجرائیه صادر می شود.

شرایط و موارد ابطال اجرائیه دادگاه

بعضی از رایج ترین موارد ابطال اجرائیه دادگاه به شرح زیر اند:

ابطال اجرائیه تاجران ورشکسته

تاجران ورشکسته می توانند با تصفیه دیون و یا انعقاد قرارداد ارفاقی، در جهت ابطال اجرائیه اقدام نمایند.

ابطال اجرائیه با آدرس اشتباه

اجرائیه ابلاغ شده با آدرس اشتباه، قابل ابطال است.

ابطال اجرائیه دستور موقت

اگر تا مدت ده روز پس از صدور حکم از سوی دادگاه، خواهان اقامه دستور اصلی دعوا نکند، محکوم علیه می تواند خواستار ابطال اجرائیه دادگاه در مورد دستور موقت شود.

ابطال اجرائیه تامین خواسته

در صورتی که خواهان دعوی اصلی را اقامه نکند و خوانده نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند، ابطال اجرائیه دادگاه می تواند رخ دهد.

ابطال اجرائیه ثالث

شخص ثالث می تواند در شرایطی ابطال اجرائیه را تقاضا کند:

اجرائیه صادر شده باشد ولی هنوز تجدید نظرخواهی انجام نشده باشد.

رای قطعی باشد و شخص ثالث در دادرسی که منتهی به صدور حکم نهایی شده است، حضور نداشته باشد.

منظور از دعاوی ابطال اجرائیه چیست؟

منظور از دعاوی ابطال اجرائیه درخواست ابطال اجرائیه‌های صادره از نهادهایی غیر قضایی و البته نهادهایی قضایی است که در راس تصمیم‌گیری آن‌ها یک قاضی قرار دارد.

دعوای ابطال اجرائیه یا توقف عملیات اجرایی در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

به طور کلی تمامی دعاوی مربوط به ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی در دادگاه محل اقامت خوانده، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

هزینه‌های ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی شامل چه مواردی است؟

هزینه ابطال اجرائیه شامل، هزینه دادرسی مطابق تعرفه دعاوی غیر مالی، حق الوکاله وکیل مطابق توافق وکیل و موکل و در نهایت، در صورت تقاضای دستور موقت یا دادرسی فوری خسارت احتمالی طبق تشخیص مقام قضایی است.

لیست بهترین وکلای ابطال اجرائیه ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.