×

مرور زمان کیفری

مرور زمان کیفری

مرور زمان، عبارت است از گذشتن مدتی که برابر قانون، پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا صدور حکم مجازات یا اجرای حکم قطعی مجازات در مورد محکوم علیه، موقوف می‌گردد

مرور-زمان-کیفری

سید علی حاتم‌زاده

مرور زمان، عبارت است از گذشتن مدتی که برابر قانون، پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا صدور حکم مجازات یا اجرای حکم قطعی مجازات در مورد محکوم علیه، موقوف می‌گردد.[۱]

در قوانین موضوعه تا قبل از انقلاب، هم در امور کیفری و هم در امور مدنی مرور زمان پذیرفته شده بود اما بعد از انقلاب، شورای نگهبان طبق اظهار نظر شماره ۷۲۵۷ مورخه ۲۷ر۱۱ر۱۳۶۱ مرور زمان را مخالف با شرع دانست.[۲]‏

تا اینکه قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ فصل ششم از باب اول را تحت عنوان «مرور زمان مجازاتهای بازدارنده» از ماده ۱۷۳ تا ۱۷۶ به امر مرور زمان اختصاص داده است.[۳]

اما در امور مدنی مروز زمان را در قانون آئین دادرسی مدنی جدید پیش‌بینی نکرده است.

ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی مصوب ۱۳۷۸

«در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

الف) حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.

ب) حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال.

ج) مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی یا انقضای مدت سه سال.‏

تبصره: در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود».‏

انواع مرور زمان‏

‏۱ـ مرور زمان تعقیب:مربوط به قبل از رسیدگی دادگاه است، یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت زمانی که مرور زمانی که مرور زمان حاصل می‌شود (۱۰ سال، ۵ سال، ۳ سال) تعقیبی صورت نگیرد.[۴]

۲ـ مرور زمان صدور حکم:یعنی از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است به صدور حکم منجر نشده باشد، در قوانین سابق چنین تأسیسی وجود نداشت.

اگر پرونده تشکیل می‌شد و مرتب تعقیب می‌شد هر چند سال که طول می‌کشید مشمول مرور زمان نمی‌شد، چون مرتب دستورات قضایی در پرونده قرار می‌گرفت.‏

‏۳ـ مرور زمان اجرای حکم:یعنی اگر از تاریخ قطعیت حکم، تا انقضای مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، اجرا متوقف می‌ماند.[۵]‏

مجازاتهای مشمول مرور زمان

۱ـ مجازاتهای بازدارنده: و منظور از آن، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت جامعه در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی،‌تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن»[۶] ملاک و معیار مقنن در تفکیک بین مجازاتهای بازدارنده و تعزیر در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی تبیین و تصریح گردیده است.[۷]

۲ـ اقدامات تأمینی و تربیتی: ماده یک قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ر۲ر۱۳۳۹ آنرا چنین تعریف نموده: «تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند، صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.» بنابراین اقدامات تأمینی مجازات نیستند و هنگامی اعمال می‌‌شوند که جرمی صورت گرفته باشد.[۸]‏

مدت و مبدأ مرور زمان

مدت زمانی را که پس از آن دعوی کیفری، یا تعقیب دعوی کیفری و یا اجرای حکم مجازات، موقوف می‌گردد مدت مرور زمان نامیده می‌شود که در ماده ۱۷۳ بر حسب مجازات قانون که برای جرم پیش‌بینی شده ده سال، پنج سال، و سه سال می‌باشد. در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود. به علاوه برای محاسبه مرور زمان حداکثر مجازات مقرر در حکم منظور می‌شود.[۹]‏

چون مدت مرور زمان معلوم است محاسبه انتهای آن نیاز به آن دارد که شروع آن را بدانیم در خصوص مرور زمان صدور حکم و اجرای حکم مشکلی نیست تاریخ شروع اقدام تعقیبی و تاریخ قطعیت حکم، زمان شروع است و در انقضای مدت تعیین شده حاصل می‌شود.[۱۰]‏

ولی در خصوص مرور زمان تعقیب به لحاظ وضعیت مختلف روز وقوع جرم، روز شروع مرور زمان همیشه مشخص نیست در جرائم آنی تاریخ وقوع جرم، مبدأ مرور زمان است در مورد جرائم مستمر و به عادت تصریحی وجود ندارد. در همه این جرائم روز ارتکاب جرم، جزء مرور زمان حساب نمی‌شود و روز بعد از آن، زمان آغاز مرور زمان است.[۱۱]‏

آثار مرور زمان

‏۱ـ مرور زمان نسبت به دعوی اثر دارد و نسبت به جرم اثر ندارد در نتیجه، جرم وصف مجرمانه خود را از دست نمی‌دهد و مرور زمان مانع اجرای قواعد تعدد جرم یا تکرار جرم نیست. ۲ـ آثار تبعی مجازاتی که مشمول مرور زمان قرار گرفته به قوت خود باقی است. ۳ـ اثر مرور زمان قهری است زیرا از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است بنابراین اعمال آن نیاز به درخواست ندارد و مجرم نیز نمی‌تواند این حکم را نپذیرفته و خواهان تعقیب خود شود. ۴ـ مرور زمان نسبت به همه کسانی که به عنوان مباشرت، شرکت و معاونت در جرم دخالت داشته‌اند اثر دارد.[۱۲]‏

پی نویس:

[۱]. مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۷۹، ج دوم، ص ۵۳۷٫ [۲]. اداره کل قوانین و مقررات کشور، مجموعه آئین دادرسی مدنی، تهران، تابستان ۷۵، چ دوم، ص ۶۳۸٫ [۳]. مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص ۴۹۱٫ [۴]. مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص ۴۹۹٫‏ ‏[۵]. همان، ص ۵۰۰٫ [۶]. منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، تهران، دیدار،‌۱۳۸۰، چ ۱۱، ص ۲۴٫ [۷]. زراعت، عباس، قانون آئین دادرسی کیفری، در نظم حقوق کنونی، تهران، خط سوم، ۱۳۸۳، ص ۵۲۱٫ [۸]. زراعت، عباس، شرح قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری، قم، نشر فیض، پائیز ۷۸، چ اول، ص ۴۱۱٫ [۹]. مدنی،‌ جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری، تهران، پایدار، ۷۸، ص ۵۰۲٫ [۱۰]. همان، ص ۵۰۲٫ [۱۱]. زراعت، عباس؛ شرح قانون آئین دادرسی کیفری، قم، فیض، پائیز ۱۳۷۸؛ چ اول، ص ۴۱۱٫ [۱۲]. همان، ص ۵۲۳٫‏

منبع : اطلاعات

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.