×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

قانون اصلاح ماده 76 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه


قانون الحاق تبصره به ماده 27 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


افزایش حقوق موضوع تبصره 83 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور


قانون تبدیل قبوض اقساطی خرده مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و ملحقات آن به اوراق قرضه


قانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری افغانستان


قانون اجازه استخدام دو نفر مهندس سوئدی برای اداره مرکزی راه آهن


قانون موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ماموریتهای مخصوص


قانون پروتکل تعیین تاریخ اجرای کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل کالا به وسیله راه آهن و حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه آهن و پروتکل مربوط به افزایش حداکثر نرخ بر حسب کیلومتر در مورد حق السهم های دول متعاهد در هزینه های دفتر مرکزی


قانون واگذاری اراضی مورد نیاز اداره کل هواپیمایی کشوری از منابع ملی شده در شهرستان کرمان


قانون تفسیر ماده یک شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیر ماه 1344


قانون اصلاح ماده 8 قانون تشدید مجازات رانندگان


قانون موافقتنامه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه


قانون اصلاح ماده 17 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و الحاق یک تبصره به ماده مزبور


قانون افزایش مجموع حقوق و فوق العاده سختی خدمت چتربازی افراد وظیفه چترباز یکانهای هوابرد


قانون افزایش مجدد سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه موسسه بین المللی توسعه


قانون واگذاری امور مربوط به راهنمایی و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت


قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور