×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به تاسیس بازارچه های مشترک مرزی در مناطق گرمی و پارس آباد


آئین نامه اجرائی بند «ح» تبصره 9 قانون بودجه سال 1377 کل کشور


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان


قانون شمول ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات مالی آن


اصلاحیه تصویبنامه شماره 73940 ت 18654 هـ مورخ 1376 10 2


تصویبنامه راجع به تعیین اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و دستگاههای اجرائی


تصویبنامه راجع به امضای موقت موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری موزامبیک


اصلاح تبصره ماده (9) آئین نامه اجرائی بند «د» تبصره 25 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی


قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی


تصویبنامه راجع به تعیین بودجه اصلاحی 1376 سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم


تصویبنامه راجع به تعیین بودجه اصلاحی سال 1376 سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش


قانون اعطای تسهیلات مربوط آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند


قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان


اصلاح بند 2 ضوابط اجرائی بودجه سال 1377 کل کشور


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا


تصویبنامه راجع به الحاق تبصره به ماده 21 آئین نامه اجرائی تبصره 2 قانون بودجه سال 1377 کل کشور


تصویبنامه راجع به نحوه وصولی ها از محل حق التولیه و اماکن مذهبی در سال 1377


آئین نامه اجرائی تبصره 52 قانون بودجه سال 1377 کل کشور


آئین نامه اجرائی (ح) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 کل کشور