×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از بسیج


تصویبنامه در خصوص الحاق یک تبصره به ذیل بند 5 آیین نامه تشکیل بازارچه های مرزی


تصویبنامه راجع به اعزام مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مامور به انجمن خوشنویسان ایران


تصویبنامه در خصوص حداکثر حقوق و مزایای کارکنان دولت


تصویبنامه در خصوص ورود و خروج از کشور از طریق مرز آبی بندر نوشهر


تصویبنامه راجع به برقراری روابط سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت جمهوری استونی


تصویبنامه راجع به برقراری روابط سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت جمهوری اسلواک


اصلاح آئین نامه مقررات تامین اجتماعی آزادگان


اصلاح آئین نامه های بند ه –و بند ز و تبصره37قانون بودجه سال 1372 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ج)تبصره(10)قانون بودجه سال 1372 کل کشور


تصویبنامه راجع به برقراری روابط سیاسی با کشور چک


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره3 قانون بودجه سال 1372کل کشور


تصویبنامه در خصوص تعیین حداکثر حقوق کارکنان دولت


آئین نامه اجرائی قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی


تصویبنامه راجع به تمدید مهلت مقرر در ماده 2مقررات منع تغییر وضعیت وسیله نقلیه بار بری قبل از اخذ مجوز لازم


تصویبنامه در خصوص سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت خدماتی ماشینی کشتیرانی


آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور


دستورالعمل تعیین ضریب افزایش سنواتی بر اساس نتایج ارزشیابی شاغلان


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


لیست کالاهای واسطه ای و سرمایه ایی موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366