×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص واگذاری امورخدماتی وپشتیبانی خودبه اشخاص حقوقی وبه بخش غیردولتی یاشهرداریها


تصویبنامه راجع به تعیین نمایندگان ویژه رییس جمهور درموردنحوه اجرای بندهای (ج )و(ی )تبصره 10قانون ب ودجه سال 1379کل کشور


آئین نامه اجرائی بند د تبصره (10) قانون بودجه سال 1379کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ب تبصره (47) قانون بودجه سال 1379کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ب تبصره (8)قانون بودجه سال 1379کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (12) قانون بودجه سال 1379کل کشور


آئین نامه اجرائی بند و تبصره (8) قانون بودجه سال 1379کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ب )تبصره (13) قانون بودجه سال 1379کل کشور


سیاستهاوترکیب سال بزرگداشت سال امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام


اصلاح وتکمیل آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی


اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی وجهانگردی


اصلاحیه ماده (16)آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


تصویب نامه درخصوص اعتبارات خارج ازشمول قانون محاسبات عمومی کشور


تصویب نامه درخصوص صدورمحصولات تولیدی واحدهای تولیدی و ورود و ترخیص مواداولیه ،قطعات ،تجهیزات وماشین آلات موردنیاز


اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی


اجازه ارائه ضمانتنامه های موسسات مالی و اعتباری برای معاملات دولتی


آئین نامه اجرائی ردیف (1) بند ( الف ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1379کل کشور


اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره 40قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه درخصوص تاسیس شرکتهای منطقه ای فرآوری موادپروتیینی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (ه ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1378کل کشور