×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون فرهنگی


تصویب‌نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون لوایح


تصویب‌نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان تهران


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان آذربایجان غربی


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان مازندران


تصویب‌نامه درخصوص تعیین عوارض صادرات گندم و آرد


بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌ استان‌ها


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فیروزکوه


رأی شماره 359 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 قانون و مقررات استخدامی ناجا


رأی شماره 362 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوة اعمال ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368


رأی شماره 404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حق بیمه ایام بیکاری


رأی شماره 518 ـ 517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی


رأی شماره 525 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با آموزش و پرورش مصوب1368


رأی شماره 363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 3 آیین‎نامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد


رأی شماره 369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 119 292 7 مورخ 1 4 1381 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


رأی شماره 372 ـ 371 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 6 مورخ 7 2 1381 کارهای سخت و زیان‌آور سازمان تامین اجتماعی


اصلاح تصویب‌نامه موضوع تشکیل کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی و صنایع به منظور حمایت از صادرکنندگان و رفع مشکل آنان


اصلاح تبصره ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال1386 کل کشور


اصلاح تصویب‌نامه شماره 58538 ت26118 مورخ 22 12 1380