×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

اصلاحیه رای وحدت رویه شماره 687 ـ2 3 1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مندرج در روزنامه رسمی شماره 17865 ـ 7 4 1385 شماره 5504 هـ


کان لم یکن شدن مصوبه شماره 797 ـ 21 3 1385 کمیسیون ماده 54 آیین‌نامه اجرائی ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسنا شماره 1682


دستورالعمل اجرایی ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان


مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر خورموج شماره15417 310 300


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری


قانون حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب 1384


قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383


قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن


اصلاح تبصره (3) به ماده (32) آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی


آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور


اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «ژ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای «ر»، «ز»، «س»، «ش»، «ظ»، «ع» و «ک» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


آیین‌نامه اعطای مشوقها و تسهیلات برای ایجاد و توسعه آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای


آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمکهای پرداختی به مؤسسات غیردولتی


آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


تصویب‌نامه در مورد تأمین مالی طرح احداث نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد


تصویب‌نامه راجع به تضمین خرید یک دستگاه آنژیوگرافی برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان


تصویب‌نامه در مورد کاهش سود بازرگانی تجهیزات مخابراتی


تصویب‌نامه در خصوص طرحهای قطار شهری