×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

اصلاحات مربوط به تبصره های قانون بودجه سال 1370 کل کشور


آئین نامه داخلی شورای اسلامی استان


آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده (11) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور ، مصوب 1383


ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی


ضوابط اجرائی بودجه سال 1384 کل کشور


تصویبنامه راجع به تامین ارز طرحهایی که از جزء (5) و (6) بند ( ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور مسدودی دریافت کرده اند


تصویبنامه راجع به افزایش مستمریهای بازنشستگی ، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان


تصویبنامه درمورد ضریب حقوق قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی


تصویبنامه درخصوص تعیین اعتبار لازم جهت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی برای نوسازی و بهسازی سالانه دویست هزار واحد مسکونی روستائی


تصویبنامه درخصوص انتخاب آقایان رضا داوری اردکانی و مهدی حجت برای عضویت در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه درخصوص انتخاب آقای حمیدرضا برادران شرکاء بعنوان نماینده ویژه رییس جمهور جهت انجام جابجایی اعتبارات سال 1384 و توزیع و ابلاغ اعتبارات بین دستگاههای اجرائی ذیربط


آئین نامه اجرائی بند ( ر) تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده (70) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


ماده واحده شمول بندهای الف و ب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی


تشکیل کمیته ملی سیاستگذاری و تعیین اولویت های معرفی آثار مکتوب شخصیت های شاخص فرهنگی ، علمی و هنری


تشکیل ( کمیته ملی پیشنهاد اولویت ها و سیاست های معرفی آثار مادی و معنوی فرهنگی )


تایید صلاحیت یک نفر از اعضاء هیأت موسس موسسه های آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شیخ بهائی ، علامه محدث نوری و مفید قم


تایید انتخاب رئیس هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی


تایید انتخاب رؤسای دانشگاه های ایلام و صنعتی شیراز


اصلاح بندهای (10) و (15) ماده (6) اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور