×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست


آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات


طرح اصلاحی اساسنامه اتحادیه شهرداریها


اساسنامه سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی


تبدیل بخش ورامین بشهرستان و انتزاع بخش ایوانکی از تهران و الحاق آن به گرمسار


تاسیس شهرستانی بنام سپیدان بمرکزیت شهر اردکان


تشکیل گارد بمنظور حفاظت تاسیسات و صنایع اتمی و اموال و اسناد سازمان انرژی اتمی ایران


افزایش سرمایه دولت شاهنشاهی ایران در شرکت DEUTSCH BABCOCK AND WILCOX AG


اختیار پرداخت تا حداکثر میزان سی و شش میلیون و هشتصد و نود و هفت هزار و دویست فرانک فرانسه بابت سهم دولت شاهنشاهی ایران در شرکت EURODIF از طریق شرکت SOFIDIF


تشکیل بخش جدیدی بمرکزیت شهر ( محمود آباد) بنام بخش هراز


تشکیل دو شهرستان جدید دراستان فارس


اجازه پرداخت پاداش به مستخدمین پیمانی که عناوین شغلی آنها با عناوین مشاغل گروه های 1 و 2 قانون استخدام کشوری منطبق میباشد


انتزاع دهات از بخش بوانات و دهستان کوه بنان و الحاق آنها به شهر بابک و دهستان راور و تبدیل بخشهای شهر بابک و زرند به شهرستان


اجازه پرداخت پاداش به مستخدمین رسمی گروه های 1 و 2


انتصاب آقای هوشنگ ثابتی بسمت مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


اصلاحاتی در تصویب نامه شماره 28300 - 11 3 1354


تبدیل 426100 متر مربع از اراضی کشاورزی و منابع شهرستان نکاء بمنظور ایجاد کارخانه سیمان و تاسیسات معدنی و صنعتی


عضویت دانشگاه تهران در انجمن کتابداری خاورمیانه


عضویت دانشگاه تهران در اتحادیه بین المللی انجمنهای کتابخانه ای در هلند


انتصاب آقای سیاوش خاضعی بسمت رئیس صنایع کوچک ایران