×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16و10 دیوان عدالت اداری بخواسته اعتراض به آراء قطعی دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران


موضوع شکایت و خواسته- اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5-16- 18 دیوان عدالت اداری


رسیدگی بشکایت شاکیه به کیفیت مطروحه مشعر بر ابطال اقدامات زمین شهری, و برخلاف بودن بخشنامه ثبت اسناد و املاک شهرستان یزد قابلیت طرح هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد


درخواست ابطال موادی از آئین نامه انضباطی سردفتران و اعتراض به احکام هیات بدوی و هیات انتظامی سردفتران خراسان


از قضات خواسته شده با نادیده گرفتن قانون نظر بانکهای طرف قرارداد پیمان سپاران را با نرخ دلار بازار آزاد تامین نمایند


به هنگام تبدیل قرارداد مشارکت مدنی بفروش اقساطی , چنانچه طرفین قراردادها عوض شوند , نسبت به کل ارقام مندرج در سند فروش اقساطی حق الثبت تعلق میگیرد


مکلف نمودن مراجع قضائی بارسال شکایات به بنیاد شهید یا هر ارگان اجرائی کشور و ثالثاً ارسال پرونده ها به واحد قضائی شاهد, خلاف قانون آئین دادرسی کیفری بوده


بخشنامه مورد ادعا در قبال عدم انجام تعهد و با توجه به هزینه های انجام شده و تعهد اخذ شده, مقرر گردیده, و از جمله قراردادهای خصوصی است


موضوع شکایت و خواسته ابطال مادتین 5 و6 آئین نامه اجرائی قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور


طرح امور مربوط به املاک در جریان ثبت در هیات نظارت در حد قانون مشروط به عدم وجود تعارض و اختلاف در اساس مالکیت است


در خواست مربوط به ابطال آئین نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی مصوب کانون سردفتران و دفتریاران در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست


اکثریت اعضاء نامه فوق الذکر را تصویب, نامه یا بخش نامه تلقی ننموده است


در مقابل ارائه کارت بسیج اقتصادی شهری از خریدار نسبت بانتقال اموال غیر منقول خانه زمین ملک و مغازه یا واگذاری سرقفلی مغازه اقدام فرمایند


طرف شکایت و خواسته ابطال ماده 24 اصلاحی آئین نامه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد


اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم , چهارم , ششم و چهاردهم دیوان


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری


بخشنامه معاون برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم استخدام متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش بطور رسمی قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال گردیده است


موضوع شکایت وخواسته ابطال بخشنامه شماره 14568 4 2 مورخ 1378 4 20 معاون اداری و مالی دادگستری


با احراز وقوع اشتباه مذکور دادنامه فوق الاشعار نقض می شود


تفویض اختیار کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پایین تر از دیپلم به منظور اصلاح ساختار نیروی انسانی وافزایش نیروهای متخصص مورد نیاز به تشخیص وزارت راه وترابری