×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی


اصلاح عبارتی قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک


قانون تمدید مدت ممنوعیت مقرر در قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی


قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ونهادها


قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و الحاق چند تبصره به آن


قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق


قانون تفسیر مصوبه مورخ 1367 5 25 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص (حل مشکل اراضی بایر)


قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور


قانون تفسیر مصوبه مورخ 1367 7 26 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص (تعزیرات امور گندم ، آرد ونان )


قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات وآراء هیاتهای واگذاری زمین وستاد مرکزی ، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود


قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه وتعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی


مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ( تعیین تکلیف باقیمانده قراء ، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی )


مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بررسی اختلاف نظرشورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی در مورد لایحه متمم بودجه سال 1369 کل کشور


قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان ، توزیع کنندگان ومصرف کنندگان اسکناس مجعول


اصلاح قانون واگذاری زمینهای بایر ودایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365 8 8 مجلس و آئین نامه آن


ماده واحده راجع به کالای مجهول المالک توقیف شده


ماده واحده راجع پرونده های معوقه تعزیرات حکومتی


قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی


فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در پاسخ به نامه مسئولین مملکتی برای کسب تکلیف در مورد تشخیص موضوع حکم حکومتی


کنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997