×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند(الف )تبصره (20)قانون بودجه سال 1381 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(الف )تبصره (12) قانون بودجه سال 1381کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(س ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


آئین نامه اجرائی بند(الف ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


آئین نامه اجرائی جزء(9) بند(ب ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


گذاشتن تاریخ برروی چک بدون تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی آید و جرم نیست


در مواردیکه دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان اقدام به صدورقرار موقوفی تعقیب می نماید در صورتی که کالابایستی ضبط شود دادگاه می تواند حکم به ضبط کالا بدهد


در مورد محکومین به حبس ابد آزادی مشروط متصور نمی باشد


چگونگی توقیف اموال منقول وغیر منقول وزارتخانه ها موسسات دولتی با قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی


بخشنامه وزارت امور اقتصادی ودارائی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل وانتقال اتومبیل براساس وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشورمی باشد، خلاف قانون است


نسب شاکیان از والدین ایرانی به اثبات رسیده است وثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه است


تصویبنامه راجع به سهام قابل فروش (11) شرکت متعلق به شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی ایران و(3) شرکت متعلق به شرکت مادر تخصص ملی نفت ایران


آئین نامه اجرائی بند(ح ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381کل کشور


آئین نامه استخدامی نظام بانکی که رسیدگی به تخلفات اداری را طبق دستورالعمل مصوب شورایعالی بانکها و شورای پول و اعتبار اعلام داشته است ، مغایر قانون است


ابطال بخشنامه شماره 3429 820 25مورخ 1377 12 26 شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرج در مورد وصول وجوهی از مصرف کنندگانی که دارای نفتکش تملیکی هستند


ضوابط اجرائی بودجه سال 1381 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381کل کشور


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهر بابک


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان شهر بابک