×

بانک قوانین ایران - صفحه 1267 از 1898 صفحه

قانون-وظایف-واختیارات-رئیس-قوه-قضائیه

قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.