×

بانک قوانین ایران - صفحه 1310 از 1898 صفحه

قانون-تاسیس-شرکت-سهامی-شیلات-جنوب-ایران

قانون تاسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران

قانون-بودجه-سال-1350

قانون بودجه سال 1350

دادخواست-ازحیث-مهلت-تقدیم-دادخواست-ضرروزیان

دادخواست ازحیث مهلت تقدیم دادخواست ضرروزیان

دیه-انتخاب-نوع-دیه-وقیمت-آن

دیه انتخاب نوع دیه وقیمت آن

دیه-مطالبه-هزینه-های-درمانی-زایدبردیه

دیه مطالبه هزینه های درمانی زایدبردیه

احتساب-ایام-بازداشت-قبلی-

احتساب ایام بازداشت قبلی

ارش-ازحیث-جلب-نظر-کارشناس

ارش ازحیث جلب نظر کارشناس

تجدیدنظر-ازقرار-اناطه

تجدیدنظر ازقرار اناطه

تجدیدنظراز-حکم-ادغام-شده

تجدیدنظراز حکم ادغام شده

دیه-کسر-واحتساب-هزینه-های-درمانی-ازدیه

دیه کسر واحتساب هزینه های درمانی ازدیه

فک-پلمب-شهرداری

فک پلمب شهرداری

تجدیدنظر-ازحیث-تشدید-یا-تخفیف-مجازات

تجدیدنظر ازحیث تشدید یا تخفیف مجازات

ارتشاءازحیث-امکان-تخفیف-درمجازات

ارتشاءازحیث امکان تخفیف درمجازات

انتقال-مال-غیر-ازنظرمیزان-مجازات

انتقال مال غیر ازنظرمیزان مجازات

تجدیدنظرازقرارجلب-متهم-به-دادرسی

تجدیدنظرازقرارجلب متهم به دادرسی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.