×

به لحاظ عدم حصول شرایط حد، متهم طبق ماده 203 ق م ا به دوسال حبس محکوم گردیده است

به لحاظ عدم حصول شرایط حد، متهم طبق ماده 203 ق م ا به دوسال حبس محکوم گردیده است

به-لحاظ-عدم-حصول-شرایط-حد،-متهم-طبق-ماده-203-ق-م-ا-به-دوسال-حبس-محکوم-گردیده-است
شماره فرجامی :21/383016 تاریخ رسیدگی :9/8/1371دادنامه 416 فرجامخواه : آقای (الف ) فرجامخوانده پرونده :آقای (ب )و غیره فرجامخواسته دادنامه شماره 13505/5/71 صادره از شعبه هشتم دادگاه کیفری یک ... تاریخ ابلاغ به فرجامخواه : 18/5/71 تاریخ وصول دادخواست فرجامی : 20/5/71 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
به موجب کیفرخواست شماره 22861/12/70 دادسرای عمومی ... آقای (الف ) فرزند ... 37 ساله معیل کارگر اهل وساکن روستای ... متهم است به ارتکاب هشت فقره سرقت که به استناد ماده 201قانون مجازات اسلامی درخواست مجازات متهم شده است . مشروح قضیه به این نحوبوده که در تاریخ 7/8/70 آقای (ج ) لاستیک فروش کیان تایر خیابان ... شکایت نموده که شب هنگام با سوراخ کردن دیوار مغازه وبریدن قفل درب مغازه لاسیتک فروش او تعداد 56 حلقه لاستیک اتومبیل در انواع و اندازه های مختلف به ارزش سیصد و پنجاه و چهار هزارتومان به سرقت رفته است . متعاقبا" شخص دیگری به نام آقای ( ) اهل و ساکن ... به واحد انتظامی ... شکایت نموده که شوهر خواهرش به نام آقای (الف ) یکدستگاه دوربین عکاسی متعلق به او را سرقت نموده است . با تحقیقات انجام شده معلوم شده آقای (الف ) دوربین برادر خانم خود رد دزدیده و آن را به شخصی به نام آقای (د) فروخته که بعد از کشف دوربین سمروقه از ید خریدار عین دوربین به صاحب دوربین مسترد شده است . متهم ضمن تحقیقات انجام شده در آگاهی و دادسرا اقرار به شرکت و دخالت در چندین فقره سرقت اموال متعلق به اشخاص مختلف در نقاط مختلف می نماید0 با ادامه تحقیقات مال باختگان نیز از متهم به سرقت اثاثیه و اموال خود اعلام شکایت نموده اند و نهایتا" آقای بازپرس دادسرای عمومی ... قرار مجرمیت آقای (الف ) را به اتهام ارتکاب هشت فقره سرقت صادر نموده که این قرار به موافقت دادسرا رسیده وکیفرخواست شماره 22861/12/70 علیه متهم تنظیم می شود0 شعبه هشتم دادگاه کیفری یک ... با تعیین وقت رسیدگی و احضار شکات و متهم و با انجام دادرسی و استماع مدافعات متهم و اظهارات شکات و با احراز بزهکاری آقای (الف ) نامبرده را حایز و واجد شرایط حد ندانسته و با عدول از ماده استنادی دادسرای در کیفرخواست به استناد ماده 203 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و رعایت ماده 47 همان قانون آقای (الف )رابه تحمل دو سال حبس تعزیری با کسر کو احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است . رای صادره به متهم ابلاغ شده ومحکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض نموده و درخواست رسیدگی تجدیدنظر نموده و چون آقای رئیس دادگاه به عقیده خود باقیمانده پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد اعتراض وارد و تایید دادنامه شماره 22861/122/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
باتوجه به محتویات اوراق پرونده بالاخص احراز جرم از ناحیه دادگاه از قرائن و امارات اقرار اولیه متهم و اعلام شکایت شکات و کشف دوربین مسروقه رای صادره در حدودمقررات ومنطبق با موازین صادر شده و اعتراضات معترض تکرار مدافعات قبلی است و لذا با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه دادنامه معترض عنه شماره 22861/12/70شعبه هشتم دادگاه کیفری یک ... تنفیذ می شود0


مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
63

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 416

تاریخ تصویب : 1371/08/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.