×

آئین نامه مربوط به تخلف از اجرای مواد 7 و 8 و 10 و 13 و 29 و آیین نامه موضوع ماده 30 قانون کار کشاورزی

آئین نامه مربوط به تخلف از اجرای مواد 7 و 8 و 10 و 13 و 29 و آیین نامه موضوع ماده 30 قانون کار کشاورزی

آئین-نامه-مربوط-به-تخلف-از-اجرای-مواد-7-و-8-و-10-و-13-و-29-و-آیین-نامه-موضوع-ماده-30-قانون-کار-کشاورزی
شماره 9229 - 18/11/2535

ماده 1 – در صورت تخلف کارفرما از اجرای مواد 7 – 8 – 10 – 13 آیین نامه های مربور در هر مورد به جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره – ارجاع کارهای سخت و زیان آور در شب به کارگرانی که کمتر از 14 سال دارند مستوجب حداکثر مجازات می باشد.
ماده 2 – کارفرمایان یا نمایندگان آنان که مانع ورود و انجام وطیفه بازرسان کار به کارگاههای مشمول قانون کار کشاورزی گردند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند و یا در اجرای وظایف بازرسان مزبور با آنان همکاری نکنند و در هر مورد به جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 3 – کارفرمایانی که از اجرای آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار در کشاورزی تخلف نمایند در هر مورد به جزای نقدی محکوم خواهند شد.

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 9367

تاریخ تصویب : 1355/11/18

تاریخ ابلاغ : 1355/12/01

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.