×

سیاست های آموزش دینی

سیاست های آموزش دینی

سیاست-های-آموزش-دینی

وکیل


شماره 1235 / دش 14/4/1378

(مصوبه جلسه 444 مورخ 1/4/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
1 - برنامه ریزی آموزشهای کار آمد دینی بر اساس:
الف - اهداف واقع نگر.
ب - نیازهای فراگیران.
ج - زمینه های فرهنگی جامعه .
د - شیوه هاینوین و خلاق
ه - سطوح مختلف آموزشی.
و - گرایش های تحصیلی فراگیران.
ز - ارتقای روح معنویت و افزایش دانش دینی فراگیران.
ح - استمرار آموزش در طول دوره تحصیلی.
ط - نظارت مستمر به منظور تقویت و اصلاح کمی و کیفی برنامه های آموزش دینی و کتب درسی.
2 - ایجاد نظام اطلاع رسانی روز آمد و فراهم کردن زمینه های مناسب برای ارتقاء مستمر دانش استادان و مربیان آموزش دینی.
3 - هماهنگی سیاستها و عملکرد فرهنگی و آموزشی نهادها و مراکز آموزشی و فرهنگی و رسانه های جمعی کشور در جهت ارتقاء سطح فرهنگ دینی.
4 - تربیت. جذب و سامان دهی نیروی انسانی کار آمد و با انگیزه در جهت ارائه آموزشهای دینی در سطوح مختلف.
5 - افزایش متناسب بودجه و اعتبار برنامه های آموزش دینی در چهار چوب برنامه های توسعه کشور.
6 - استفاده از روشها و فن آوریهای نوین و ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی در ارائه آموزشهای دینی.
7 - توسعه و حمایت از پژو.هشهای نظری و کار بری برای بهبود کیفیت آموزشهای دینی و ارتقاء دانش و مهارتهای استادان و مربیان آموزشهای دینی.
8 - حاکمیت نگرش دینی بر برنامه ریزی آموزشی در همة سطوح و استفاده اصولی وصحیح از مفاهیم دینی در سایر دروس مناسب.
9 - ارزیابی مستمر از اثر بخشی سیاستهای آموزشهای دینی در ارتقای روح معنویت و دانش دینی فراگیران و اتخاذ تدبیر لازم برای تصحیح سیاسته به منطور دستیابی به این هدف.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/04/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.