جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 42 - 30/3/1375

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با ملاحظه پرونده امر و بررسی مدارکی که متقاضی پروانه وکالت ارائه داده ، چون هیچیک از آنها دلالت ندارد که نامبرده واجد دانشنامه لیسانس از دانشکده های حقوق داخله یا خارجه بوده یا سابقه قضائی مذکور در بند الف یا ب یا ج ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را دارا می باشد.
لذا تصمیم کانون بر رد تقاضای صدور پروانه وکالت برای اوخلاف قانون نبوده و اعتراض وی بر آن وارد نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
42
تاریخ تصویب :
1375/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :