×

مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می شود و این موضوع از نظر حقوق و مزایای آزاده مستخدم دولت نیز موثر است

مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می شود و این موضوع از نظر حقوق و مزایای آزاده مستخدم دولت نیز موثر است

مدرک-تحصیلی-آزادگان-از-نظر-استخدامی-معادل-یک-مقطع-تحصیلی-بالاتر-تلقی-می-شود-و-این-موضوع-از-نظر-حقوق-و-مزایای-آزاده-مستخدم-دولت-نیز-موثر-است

وکیل


شماره ه-/81/454 رای شماره 595 7/3/1384

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار در مقام تجلیل و قدردانی از آزادگان جنگ تحمیلی به شرح مذکور در تبصره ماده 21 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده ) بعد از ورود به کشور مصوب 1368 مقرر داشته است که ( مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می شود ) نظر به تفاوت و تعدد مدارک تحصیلی و تفاوت آثار مالی گوناگون مترتب بر هریک از مقاطع تحصیلی با مقطع تحصیلی بالاتر ، افزایش حقوق اصلی و دستمزد ثابت کارکنان جانباز و آزاده ، شاغل در وزارت نفت به میزان ثابت 15% به شرح بخشنامه شماره 1390/ت ه م/18-312 مورخ 19/8/1369 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران که با موافقت وزیر نفت تهیه و تنظیم شده بلحاظ عدم انطباق با نظر و حکم مقنن در تعیین حقوق ماهانه مستخدمین مشمول با لحاظ مدرک تحصیلی آنان مغایرت دارد ، بنابراین بخشنامه فوق الذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

تاریخ: 9/12/1383 کلاسه پرونده: 81/454
هیات عمومی دیوان عدالت اداری. آقای غلامرضا شیرالی. ابطال مصوبه شماره1390/ت ه م/18-312 مورخ 19/8/1369 شرکت ملی نفت ایران.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، در 1/8/1365 به استخدام صنعت نفت درآمدم. با حضور در جبهه و بعد از مجروح شدن به اسارت نیروهای عراق درآمدم. بعد از آزادی از اسارت در تاریخ 24/6/1369 مجدداً در صنعت نفت مشغول گردیدم مطابق تبصره ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368 ، مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر محسوب می گردد. این بدین معنی است که مزایای قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر و من جمله ارزش آن مقطع تحصیلی از نظر استخدامی می باشد. یعنی چنانچه آزاده ای با مدرک تحصیلی دیپلم ناقص باشد از نظر استخدامی می بایستی به عنوان دیپلمه کامل شناخته شود و همچنین نسبت به تأثیر دادن آن در حقوق مبنا و سایر مزایای مرتبط با حقوق پایه و تأثیر آن در افزایشهای سالیانه ناشی از آن را از تاریخ تعلق این حق اعمال و منطبق نمایند ، با این حال طی مصوبه شماره 1390/ت ه م/18/312 مورخ 19/8/1369 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بجای اعمال مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی روش دیگری را یعنی پرداخت 15% ریالی اعمال نموده که موجبات تضییع حقوق آزادگان را فراهم آورده است. با توجه به مغایرت این مصوبه با نص صریح قانون و همچنین خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با توجه به ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ابطال آن مورد تقاضا است.
رئیس امور حقوقی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 671/18/82 مورخ 20/2/1382 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 20/2- 4/82 مورخ 18/1/1382 پروژه های ویژه شرکت نموده است. در این نامه آمده است ، برابر اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تصویب مقررات اداری و استخدامی از اختیارات خاص هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران شناخته شده و اجرای مصوبات هیات اخیرالذکر نیز برای کلیه کارکنان الزام آور می باشد. در دستورالعمل مورد شکایت ملهم از تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مص-وب مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده به منظور ارج نهادن به ایثارگریهای جانبازان و آزادگان عزیز از تاریخ 1/1/1369 بر اساس حقوق یک مقطع تحصیلی بالاتر مبلغ 15% حقوق اصلی آنان اضافه گردیده و برابر بررسی بعمل آمده مشارالیه به دلیل آزاده بودن نیز از یک مقطع تحصیلی بالاتر در تعیین حقوق بهره مند گردیده است. بدیهی است ملاک احتساب امتیاز وام مسکن ، واگذاری منزل سازمانی مشمولین مقررات فوق الذکر ، مقطع تحصیلی جدید می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 595

تاریخ تصویب : 1384/03/07

تاریخ ابلاغ : 1384/03/24

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.