جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ادیمی شماره90/300/90949
استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/8/1390 طرح جامع شهر ادیمی را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 21/4/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ نقشه سلسله مراتب معابر بر مبنای آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران اصلاح گردد و از پیشنهاد شبکه دسترسی در اراضی خارج از محدوده طرح جامع خودداری شود.
2ـ نقشه تراکم ساختمانی شهر مطابق با ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع که به تایید رسیده تهیه و ارائه گردد.
3ـ نقشه منطقه‌بندی حریم شهر مطابق ماده2 «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» و بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد.
4ـ افق طرح با حفظ کلیه سطوح و سرانه‌های پیشنهادی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به سال 1404 افزایش می‌یابد.
5 ـ با عنایت به سرانه فضای سبز پیشنهادی زیاد برای شهر اراضی با کاربری پیشنهادی پارک و فضای سبز واقع در غرب شهر از محدوده خارج و خط محدوده بر خیابان 24 متری منطبق گردد. ضمن اینکه کاربری تاسیسات و تجهیزات در حد وضع موجود با توجه به عدم نیاز تثبیت گردد و آنچه در حاشیه پیشنهاد شده از محدوده شهر خارج شود.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1404) معادل 8918 نفر در محدوده‌ای به وسعت 240 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 1/37 نفر در هکتار) تهیه و به تصویب رسیده است. مساحت حریم مصوب شهر نیز 1196 هکتار می‌باشد.
ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه مسکن و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر ادیمی بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میر محمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19476
تاریخ تصویب :
1390/8/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان سیستان و بلوچستان
موضوع :