×

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کیاشهر

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کیاشهر

مصوبه-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-ایران-در-خصوص-طرح-جامع-ـ-تفصیلی-شهر-کیاشهر

وکیل

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 692
پنج‌شنبه،12 تیر 1393
سال هفتاد شماره 20192 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کیاشهر
شماره300/15631 1/4/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کیاشهر
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/3/1393 طرح جامع ـ تفصیلی شهر کیاشهر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 5/5/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ با توجه به اظهارات مدیریت شهری مبنی بر تعهدات ایجاد شده و واگذاری صورت گرفته و تبعات اجتماعی ناشی از آن، مقرر شد اراضی 44 هکتاری پیشنهادی شهرداری و 90 هکتاری کلانشهرها در محدوده شهر قرار گیرد و به همین میزان از اراضی کشاورزی داخل محدوده شهر خارج گردد.
2ـ اراضی جنگلی در شمال شرقی شهر از محدوده شهر خارج شود همچنین خط محدوده در ضلع جنوبی بر لبه شمالی کانال منطبق گردد و اراضی حدفاصل بافت موجود و کانال در ضوابط و مقررات طرح به عنوان اساس طرح منظور گردد.
3ـ کلیه آثار تاریخی ثبت شده از جمله مجموعه شیلات (شامل 113 اثر) همچنین پل چوبی نزدیک ساحل و حمام قدیمی می‌بایست در نقشه کاربری‌های پیشنهادی با کاربری تاریخی مشخص و در بخش ضوابط و مقررات طرح با رعایت قوانین و ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بعنوان اساس طرح منظور گردد.
4 ـ اراضی واقع در شهرک سپیدکنار (کوی امام خمینی) که در سنوات گذشته توسط سازمان مسکن و شهرسازی وقت و راه و شهرسازی واگذار گردیده، از کاربری ذخیره مسکونی به کاربری مسکونی اصلاح و سایر قطعات واقع در شهرک مذکور به خدمات موردنیاز در حد محله و ناحیه تغییر یابد.
5 ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
6 ـ پایه جمعیتی براساس سرشماری سال 1390 اصلاح و افق طرح با حفظ جمعیت پیشنهادی (23000 نفر) به سال 1408 افزایش یابد.
7ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد و شبکه معابر خارج از محدوده شهر در نقشه کاربری‌های پیشنهادی حذف شود همچنین کمربندی شمالی شهر به دلیل عدم توجیه فنی و عبور از اراضی کشاورزی مطابق استاندارد مجدداً ساماندهی گردد.
8 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
9 ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد. همچنین با توجه به قابلیت و جاذبه‌های گردشگری شهر در ضوابط و مقررات حریم در اراضی مرتعی شمال غربی حریم فعالیت گردشگری با رعایت مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان فعالیت مجاز درج شود.
10ـ نقشه پهنه‌بندی تراکم ساختمانی و جدول ضوابط و مقررات ساختمانی شامل تعداد طبقات، سطح اشغال، تراکم ساختمانی و سایر مشخصات، با رعایت مصوبات شورای عالی و با توجه به جمعیت‌پذیری پیشنهادی و دید و منظر و سایر اصول شهرسازی ارائه گردد و در جلسه ابلاغ طرح با حضور اعضای منتخب کمیته فنی مجدداً بررسی شود.
11ـ مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1405) معادل 23297 نفر در محدوده‌ای به وسعت 1150 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 64/20 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 2670 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر کیاشهر بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 20192

تاریخ تصویب : 1393/3/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.