×

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بررسی تأثیرات کاهش منابع آب در توسعه شهری و روستایی استان اصفهان

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بررسی تأثیرات کاهش منابع آب در توسعه شهری و روستایی استان اصفهان

مصوبه-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-ایران-در-مورد-بررسی-تأثیرات-کاهش-منابع-آب-در-توسعه-شهری-و-روستایی-استان-اصفهان
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 708 دوشنبه،3 شهریور 1393

سال هفتاد شماره 20234
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بررسی تأثیرات کاهش منابع آب در توسعه شهری و روستایی استان اصفهان

شماره300/24966 15/5/1393
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 13/5/1393 پس از استماع گزارش اجمالی درباره وضعیت منابع آب در اصفهان و خصوصاً شرایط رودخانه زاینده‌رود و حریم آن که به عنوان میراث ملی نیز ثبت شده است، مقرر نمود:
ـ انجام مطالعه طرح کالبدی منطقه مرکزی کشور و همچنین مطالعه جامع درباره تأثیرات کمبود منابع آب و قطع جریان آب در بستر زاینده‌رود در سکونتگاههای شرق شهر اصفهان توسط دبیرخانه شورای عالی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در این زمینه ظرف مدت یکماه به شورای عالی.
ـ تأکید بر لزوم اجرایی شدن مصوبه 9 ماده‌ای شورای عالی آب در حوزه زاینده‌رود و تأکید بر احیای زاینده‌رود.
ـ ارائه راهبردهای اصلاح الگوی توسعه بخش صنعت با توجه به محدودیتهای منابع آب در استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد توسط وزارت صنایع و معادن ظرف مدت 5 ماه و ارسال آن به وزارت راه و شهرسازی جهت هماهنگی با طرح کالبدی منطقه مرکزی کشور. ضمناً مواردی که ضروریست (افزون بر شورای عالی شهرسازی و معماری) در هیأت محترم وزیران مطرح خواهد شد.
ـ اعمال سیاست‌های محدودکننده توسط وزارت راه و شهرسازی در کلیه طرحها و اقداماتی که منجر به استقرار جمعیت، نقاط سکونتگاهی جدید و افزایش حریم و محدوده در استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد می‌شود و اعلام آن حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از اعلام این مصوبه
تبصره1ـ ضرورت تسریع در فرآیند بررسی، تصویب و ابلاغ طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در مراجع ذیربط استانی. این مراجع موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از اعلام این مصوبه نسبت به ابلاغ طرح مذکور اقدام نمایند. اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده در این مورد را به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.
تبصره2ـ صدور هرگونه مجوز مرتبط با مقولات افزایش تراکم و افزایش ارتفاع در فاصله زمانی اعلام این مصوبه تا زمان ابلاغ طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان ممنوع بوده و پس از ابلاغ طرح بازنگری طرح تفصیلی تنها مجموعه ضوابط و مقررات طرح مذکور ملاک عمل خواهدبود و کمیسیون ماده 5 مجاز به پذیرش درخواستهای مرتبط نمی‌باشد. وظیفه نظارت بر حسن اجرای این تبصره بعهده اداره کل راه و شهرسازی استان می‌باشد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچینوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 20234

تاریخ تصویب :

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.