×

رأی شماره985 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی

رأی شماره985 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی

رأی-شماره985-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-اعمال-ماده13-قانون-تشکیلات-و-آیین-دادرسی-

وکیل

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 715
شنبه،22 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20250
رأی شماره985 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392 نسبت به دادنامه شماره 915ـ 7/12/1391 هیأت عمومی
شماره هـ/93/496 12/6/1393
تاریخ دادنامه : 3/6/1393 شماره دادنامه: 985 کلاسه پرونده : 93/496
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسن مقصودی
موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 915ـ 7/12/1391 هیأت عمومی
گردش کار : آقای حسن مقصودی به موجب درخواستی، اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 و تسری ابطال نامه شماره 505/91/222ـ 15/1/1391 امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع رأی شماره 915ـ 7/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به زمان تصویب آن را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
همان طور که استحضار دارید به موجب دادنامه شماره 915ـ 7/12/1391 و کلاسه پرونده 91/214 نامه شماره 505/91/222ـ 15/1/1391 امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابطال گردید. نظر به این که نامه مزبور از زمان صدور (15/1/1391) تا زمان ابطال (7/12/1391) منشاء تضییع حقوق جانبازان بسیاری شده است و جبران آن در طول مدت مذکور منوط به قبول اعضای هیأت عمومی در عطف به ماسبق کردن مفاد نامه فوق‌الذکر به زمان صدور نامه مورد شکایت است. استدعا دارد با تقاضای تسری ابطال نامه مورد شکایت به زمان صدور آن جهت جلوگیری از تضییع حقوق جانبازان و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 موافقت فرمایید.
متن رأی شماره 915ـ 7/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
نظر به این که برخورداری از امتیازات مصرح در ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و شقوق ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، محدود به زمان اشتغال مشمولان قانون نشده است، بنابراین تصمیم شماره 505/91/222ـ 15/1/1391 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون را به زمان اشتغال مشمولان قانون موکول کرده است مغایر قوانین فوق‌الذکر است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، هیأت عمومی می‌تواند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال مصوبه را به زمان تصویب آن مترتب کند. با توجه به حکم قانونی مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال مقرره شماره 505/91/222ـ 15/1/1391 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، موضوع رأی شماره 915ـ 7/12/1391 را به زمان وضع مقرره مترتب می‌کند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 20250

تاریخ تصویب :

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.