×

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص عدم انطباق طرح جامع و طرح تفصیلی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص عدم انطباق طرح جامع و طرح تفصیلی

مصوبه-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-ایران-در-خصوص-عدم-انطباق-طرح-جامع-و-طرح-تفصیلی مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 717
پنج‌شنبه،27 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20255
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص عدم انطباق طرح جامع و طرح تفصیلی تهران
شماره300/29906 10/6/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص عدم انطباق طرح جامع و طرح تفصیلی تهران
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شهردار محترم تهران
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 3/6/1393 خود، به دنبال 4 جلسه بررسی مغایرتهای طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب 1386 و در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از باغات و فضای سبز شهری و در نظر گرفتن محدودیت‌های جدی منابع آب، ظرفیتهای زیستی و ضرورت کاهش آلودگی هوا با بهره‌گیری از نظرات کمیته فنی شورای عالی و پیشنهادات شورای اسلامی و شهرداری تهران، به منظور انطباق طرح تفصیلی با طرح جامع و محدود نمودن حداکثری جمعیت پذیری شهر تهران، در جلسه مورخ 3/6/1393 خود به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود:
1. بند یک مصوبه مورخ 4/2/1391 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.
1ـ1ـ تبدیل زیر پهنه R111 به R112 تنها هنگامی امکان‌پذیر است که دو شرط زیر توأمان محقق گردد:
الف ـ حداقل عرض گذر 8 متر باشد.
ب ـ حداقل قطعات تفکیکی 150 مترمربع باشد.
در سایر موارد این بند ملغی اعلام می‌گردد. شهرداری موظف است ظرف مدت یک ماه نقشه‌های مربوط به اعمال این بند به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.
1ـ2ـ در مورد بند دوم مصوبه مذکور تبدیل زیرپهنه‌های R112 و R121 به زیر پهنه R122 تنها در محدوده‌های مشخص در جدول زیر و با تحقق توأمان حداقل اندازه قطعات و حداقل عرض معبر مندرج در این جدول امکانپذیر است:

محدوده حداقل اندازه قطعات حداقل عرض معبر شرط
بالای محور انقلاب 250 مترمربع 12 متر طبق ضوابط طرح تفصیلی در هر صورت پیش‌بینی حداقل 1 پارکینگ برای هر واحد ضروری و غیرقابل جایگزین با وجه نقد است
پایین محور انقلاب 200 مترمربع 10 متر طبق ضوابط طرح تفصیلی در هر صورت پیش‌بینی حداقل 1 پارکینگ برای هر واحد ضروری و غیرقابل جایگزین با وجه نقد است

1ـ3ـ بند 3 و 4 مصوبه مذکور ملغی و به جای آن مطابق ضابطه زیر عمل می‌شود:
در اراضی و املاک دارای مساحت کمتر از 75 مترمربع (طبق سند مالکیت)، با اولویت تملک توسط شهرداری، احداث صرفاً یک واحد مسکونی (زیرزمین و همکف) مجاز بوده و برای ساخت و ساز در اراضی با مساحت بیش از 75 مترمربع صرفاً مطابق ضوابط و مقررات پهنه‌بندی طرح تفصیلی عمل خواهد شد.
1ـ4ـ سایر بندهای مصوبه مذکور ملغی می‌گردد.
2. تأیید نظر کمیته فنی شورای عالی در خصوص محدوده طرح تفصیلی شهر تهران (در ضمن دبیرخانه شورای عالی موظف است ابهامات و ایرادات مصوبه مورخ 9/8/1390 شورای عالی در خصوص الحاق برخی از مناطق جمعیتی به شهر تهران را که مورد ادعای استانداری و شهرداری تهران می‌باشد بررسی نموده و گزارش آن را جهت تصمیم نهایی به شورای عالی ارائه نماید.)
3. موضوع اصلاحات مطرح درباره ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران مندرج در صورتجلسه کمیته فنی بمنظور بررسی، مجدداً به دبیرخانه شورای عالی با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران ارجاع و در صورت ایجاد تغییرات قابل توجه مجدداً در کمیته فنی شورای عالی بررسی شود.
4. سایر موارد مربوط به طرح تفصیلی و جامع شهر تهران طی دو هفته آینده توسط کمیسیون ماده 5 شهر تهران بررسی و نتایج جهت بررسی و تصویب نهایی در جلسه آتی شورای عالی مطرح خواهد شد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

کمیته فنی شورای عالی در جلسه مورخ 15/4/1393، در ادامه تکلیف مصوبه مورخ 19/3/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع انطباق طرح تفصیلی با طرح جامع مصوب شهر تهران را در محور تدقیق محدوده با توجه به درخواست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی نامه شماره 167609/80 مورخ 21/2/1393 مورد بررسی قرار داد که گزارش آن ذیلاً به استحضار شورای عالی می‌رسد.
1ـ کاهش محدوده به مساحت 2/1 هکتار در محدوده دربند و سربند مورد موافقت کمیته فنی می‌باشد.
2ـ کاهش محدوده به مساحت 5/2 هکتار در شمال دانشگاه شهید بهشتی ـ جنوب تله کابین توچال مورد موافقت کمیته فنی می‌باشد.
3ـ کاهش محدوده به مساحت 7/3 هکتار در محدوده شهرک اجتماعی ـ شرق فرحزاد مورد موافقت کمیته فنی می‌باشد.
4ـ کاهش محدوده به مساحت 5/124 هکتار شهرک نفت و کوهسار مورد موافقت کمیته فنی می‌باشد.
5 ـ کاهش محدوده 2/10 هکتار واقع در کوهسار غرب شهرک نفت مورد موافقت کمیته فنی می‌باشد.
6 ـ کاهش محدوده به مساحت 141 هکتار در محدوده شهرک گرمدره مورد موافقت کمیته فنی می‌باشد.
7ـ افزایش محدوده به مساحت 166 هکتار در جنوب شرق منطقه 15 محدوده بزرگراه امام رضا ـ محور خاوران پیرو بازدید مورخ 21/4/1393 اعضای منتخب کمیته فنی از اراضی مذکور، با توجه به ساخت و سازهای گسترده موجود و عدم امکان حفظ اراضی موردنظر بصورت پهنه G مورد مخالفت کمیته فنی می‌باشد.
8 ـ کاهش محدوده 5 هکتار در شمال شرق تهران (زمین تعاونی جهاد کشاورزی) صرفاً در حد اراضی اضافه شده به محدوده طرح جامع مورد موافقت می‌باشد. توضیح اینکه 2/1 هکتار از مساحت اراضی مذکور در طرح جامع داخل محدوده بوده‌اند که کمیته با تثبیت این قسمت از اراضی در محدوده با کاربری G323 موافقت نمود.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 20255

تاریخ تصویب :

تاریخ ابلاغ : 1393/06/03

دستگاه اجرایی : شهرداری تهران -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.