×

تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (6266) هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (6266) هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

تصویب‌نامه-در-خصوص-الحاق-محدوده‌ای-به-مساحت-(6266)-هکتار-به-محدوده-منطقه-آزاد-تجاری-ـ-صنعتی-انزلی
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 718 سه‌شنبه،1 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20259
تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (6266) هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

شماره72392/ت50918ک 29/6/1393
تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (6266) هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیط زیست
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 4/5/1393 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی ـ مصوب 1382ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب کردند:
1ـ محدوده‌ای به مساحت (6266) هکتار مشتمل بر محدوده‌های زیر به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی الحاق می‌شود:
الف ـ محدوده‌ای به مساحت (5578) هکتار از شمال به طول (21905) متر به دریا، از جنوب به طول (29052) متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (3350) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از شرق به طول (6181) متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد انزلی.
ب ـ محدوده‌ای به مساحت (408) هکتار از شمال به طول (5707) متر به دریا، از جنوب به طول (1150) متر به اراضی روستای طالب‌آباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (546) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از غرب به طول (1386) متر به کانال طالب‌آباد انزلی.
ج ـ محدوده‌ای به مساحت (280) هکتار در جنوب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، از جنوب به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی و مساحت دریایی به عمق (2) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در محل روستای چپرپرد تا رودخانه سفیدرود.
2ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یادشده با در نظر گرفتن گرایش‌های غالب منطقه و ارایه آن به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.
3ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یادشده می‌باشد.
4ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 17139/ت50408ک مورخ 20/2/1393 می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 24/6/1393 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 20259

تاریخ تصویب : 1393/06/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.