×

اصلاح ماده (3) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

اصلاح ماده (3) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

اصلاح-ماده-(3)-اصلاحی-آیین‌نامه-اجرایی-تبصره-(3)-ماده-واحده-قانون-نقل-و-انتقال-حق-بیمه-یا-بازنشستگی

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 722 سه‌شنبه،22 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20275
اصلاح ماده (3) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

شماره80954/ت50387هـ 17/7/1393
اصلاح ماده (3) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 16/7/1393 به پیشنهاد شماره 2/23/106/24206 مورخ 14/12/1392 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب 1365ـ تصویب کرد:
ماده (3) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویب‌نامه شماره 121606/ت48312هـ مورخ 1/7/1392 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ عبارت «(سهم شخص)» پس از عبارت «کسور بازنشستگی متعلقه» و عبارت «(سهم شخص و کارفرما)» پس از عبارت «کسور بازنشستگی یا حق بیمه» اضافه می‌شود.
2ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (5) و (6) به ماده یادشده اضافه می‌شود:
تبصره5 ـ در مورد اشخاصی که پس از ابلاغ این تصویب‌نامه براساس قانون مذکور از شمول صندوق بیمه یا بازنشستگی ذی‌ربط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار می‌گیرند، صندوق بیمه یا بازنشستگی مبدأ موظف است ظرف یک ماه از زمان تقاضای بیمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی (اعم از سهم بیمه‌شده و کارفرما) با ذکر مدت بیمه پردازی و انتقال آن به صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد اقدام و صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد نیز موظف است ظرف یک ماه مابه‌التفاوت متعلقه (سهم شخص) را محاسبه و از شخص وصول نماید.
تبصره6 ـ صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی ذی‌ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال 1393 نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه (سهم شخص)، مطابق مقررات تصویب‌نامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365 رفتار نمایند. در مورد مشمولین بند (ز) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 کل کشور رعایت دستورالعمل مربوط الزامی است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
 

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 20275

تاریخ تصویب : 93-7-16

تاریخ ابلاغ : 93-7-16

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور - وزارت تعاون -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.