جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

سلام.کارخانه ای درقالب شرکت داشتیم که بانک 87شعیر انرا تصرف کرده وسند زده است والباقی سند ان دست ما است بعداز2سال ازماشکایت کرده واجرت المثل ایام تصرف وخلع یدرادارد(500000م ت) کلیددست مابودولی هروقت میخواستندمیآمدندیابرای قیمت گذاری یاسرکشی یا اینکه مشتری میفرستادند ومن به عنوان نگهبان که اداره کار نیز رای برنگهبان بودن من داد .درب رابرای آنها باز میکردم حالا که زندگیم رفته دیگرنمیدانم چه میخواهند البته فیش برق رادارم که ازسال 89 پرداخت نشده وهمچنین استشهاد همسایگان که اینجا تعطیل بوده میگویندطبق مواد576و581و582وماده 43اجرای احکام.لطفا به عنوان یک برادر ویک آزاده راهنماییم کنید .ممنون

2پاسخ

تعطیل بودن مانع از مطالبه اجرت المثل نیست چون درتصرف شمابوده می توانند اجرت المثل رامطالبه نمایند وبا توجه به اینکه شماسبق در تصرف در کارخانه را داشته اید باید دلیلی از قبیل اظهار نامه داشته باشید که حاضر به تحویل سهم انان بوده اید اینکه کلید دست شماست قرینه ای است مبنی بر اینکه در تصرف کامل شماست البته در دفاع میتوانید عنوان کنید که از زمانی که سند به نام بانک تنظیم گردیده می توانستند تصرف نمایند ولی باتوجه به وضع اقتصادی در پی تصرف سهم خود ویاهر گونه تصمیمی در این خصوص نبوده اند در نهایت دفاع محکمه پسندی به نظر نمی رسد

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 44193504