×

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

سلام-وقت-بخیر
بنده-به-یک-دفتر-که-واردات-ماینر-انجام-میده-مراجعه-کردم-و-طی-یک-قراردادی-۲-دستگاه-ماینر-به-مبلغ-۶۵-میلیون-خریداری-کردم-و-قراردادی-بین-بنده-و-اونها-نوشته-شد-و-دو-چک-
بدون-تاریخ-جهت-ضمانت-به-بنده-دادن-و-توی-اون-قرارداد-هم-ذکر-شد-که-چک-ها-جهت-ضمانت-هست-
از-اونجا-که-ماینر-یک-دستگاه-غیر-قانونی-است-و-بنظر-می‌رسد-معامله-نامشروع-و-باطل-است-آیا-وصول-مبلغ-چک-توسط-بنده-امکان-پذیر-است؟
وکیل  سلام به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد . به نظر می رسد با توجه به ممنوعبت بکار گیری ماینر معامله را باطل بدانیم اما به نظر می رسد که بتوان مطالبه وجه پرداختی را کرد زیرا فروشنده دارای پولی شده که مستحق نیست و برفرض جرم بودن هر کس در این موردمجازات خود را خواهد داشت . مثل معامله ربوی که ربا دهنده مستحق دریافت اصل پول هست و باید سود را مسترد کند . البته هر دو مجازات می شوند فقط کسی که سود پرداخت کرده اگر ثابت کرد اضطرار داشته مجازات نمیشد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.