×

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مر

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

آیا-سازمان-امور-مالیاتی-کشور-قبل-از-صدور-گواهی-پرداخت-مالیات-بر-ارث-مربوط-به-املاک-ثبتی-متوفی-و-تعیین-میزان-قابل-تحویل-یا-انتقال-به-وراث،-از-سازمان-ثبت-املاک-در-مورد-وضعیت-مالکیت-پلاک-های-ثبتی-مزبور-استعلام-مینماید-یا-خیر؟
سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند ولی کارشناس امور مالیاتی ملک را جهت تعیین قیمت و مالیات بازدید می کنند

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.