×

سلام و عرض ادب و احترام، در مجمع عمومی ساختمان که با حضور مالکین یا ن

سلام و عرض ادب و احترام، در مجمع عمومی ساختمان که با حضور مالکین یا نمایندگان مالکین هفت واحد از ده واحد یک ساختمان مسکونی برگزار گردید، مقرر گردید طبق روال سابق ساختمان که در سال‌های قبل مصوب شده بود مدیریت از واحد ۶ به واحد ۷ منتقل گردد، اما از آنجا که احتمال می‌دادیم مستأجر واحد ۷ که مسافرت بودند و در جلسه حضور نداشتند از قبول مدیریت سر باز بزنند، این بود که همچنین مصوب شد (نماینده‌ی مالک واحد ۷ هم در جلسه حاضر بودند) که اصلاح «روال تعیین مدیریت» در گروه واتساپی مالکین ساختمان پیگیری شود و هر چه آنجا با حضور مالکان مصوب گردید برای همین دوره هم قابل اعمال باشد. با این حال بعد از بیش از یک هفته در گروه واتساپی هم به نظر واحد نرسیدیم و همگرایی در آراء شکل نگرفت. در این مدت آیا واحد ۷ مسؤول ساختمان هستند یا ساختمان مدیر ندارد؟ در این مدت از نظر قانونی اگر مشکلی پیش بیاید مسؤول کدام واحد یا واحدها هستند؟ اگر واحد ۷ مدیر هستند آیا مالک ایشان که خانم مسنّی هستند (البته دختر ایشان که نماینده‌ی غیررسمی ایشان هستند در واحد دیگری به همراه همسرشان ساکن هستند و خودشان هم مسؤولیت ساختمان را حاضر نیستند به عهده بگیرند) مسؤول هستند و یا مستأجر ایشان؟ با تشکر و احترام

سلام-و-عرض-ادب-و-احترام،
در-مجمع-عمومی-ساختمان-که-با-حضور-مالکین-یا-نمایندگان-مالکین-هفت-واحد-از-ده-واحد-یک-ساختمان-مسکونی-برگزار-گردید،-مقرر-گردید-طبق-روال-سابق-ساختمان-که-در-سال‌های-قبل-مصوب-شده-بود-مدیریت-از-واحد-۶-به-واحد-۷-منتقل-گردد،-اما-از-آنجا-که-احتمال-می‌دادیم-مستأجر-واحد-۷-که-مسافرت-بودند-و-در-جلسه-حضور-نداشتند-از-قبول-مدیریت-سر-باز-بزنند،-این-بود-که-همچنین-مصوب-شد-(نماینده‌ی-مالک-واحد-۷-هم-در-جلسه-حاضر-بودند)-که-اصلاح-«روال-تعیین-مدیریت»-در-گروه-واتساپی-مالکین-ساختمان-پیگیری-شود-و-هر-چه-آنجا-با-حضور-مالکان-مصوب-گردید-برای-همین-دوره-هم-قابل-اعمال-باشد.-با-این-حال-بعد-از-بیش-از-یک-هفته-در-گروه-واتساپی-هم-به-نظر-واحد-نرسیدیم-و-همگرایی-در-آراء-شکل-نگرفت.-در-این-مدت-آیا-واحد-۷-مسؤول-ساختمان-هستند-یا-ساختمان-مدیر-ندارد؟-در-این-مدت-از-نظر-قانونی-اگر-مشکلی-پیش-بیاید-مسؤول-کدام-واحد-یا-واحدها-هستند؟-اگر-واحد-۷-مدیر-هستند-آیا-مالک-ایشان-که-خانم-مسنّی-هستند-(البته-دختر-ایشان-که-نماینده‌ی-غیررسمی-ایشان-هستند-در-واحد-دیگری-به-همراه-همسرشان-ساکن-هستند-و-خودشان-هم-مسؤولیت-ساختمان-را-حاضر-نیستند-به-عهده-بگیرند)-مسؤول-هستند-و-یا-مستأجر-ایشان؟
با-تشکر-و-احترام
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.