×

باعرض سلام بیش از دوماه پیش بنده و شریکم یک واحد اداری از پاساژی در ت

باعرض سلام بیش از دوماه پیش بنده و شریکم یک واحد اداری از پاساژی در تهران را از دو نفر شریک خریداری نمودیم و با توجه به کهولت سن و بیماری یکی از شرکا پس از پرداخت کامل وجه معامله در دفتر خانه اسناد رسمی وکالت بلاعزل دریافت نموده تا مراحل قانونی و اخذ مفاصاحساب شهرداری و دارایی و بیمه و همچنین انتقال سند رسمی به نام خودمان را انجام دهیم .پس از پرداخت بدهی ها و دریافت مفاصا حساب حال که جهت انتقال سند رسمی مراجعه کردیم دفتر خانه می گوید که ثبت جواب استعلام را نداده و گفته که سند ملک باید با تک برگی تعویض شود تا جواب بدهیم . حال با توجه به اینکه فروشندگان ملکشان را به 100 واحد تفکیک کرده بودند و 98 واحد ان را انتقال رسمی داده اند و فقط 2 واحد باقیمانده که آن هم با وکالت محضری واگذار کردند ، کار خودشان را تمام شده می دانند و به دنبال تعویض سند نمی آیند ، حال ما باید چه کنیم ؟ اگر خدای نکرده برای آنها اتفاقی بیافتد وکالت ما هم بی اعتبار می شود ، لطفا ما راهنمایی کنید

باعرض-سلام
بیش-از-دوماه-پیش-بنده-و-شریکم-یک-واحد-اداری-از-پاساژی-در-تهران-را-از-دو-نفر-شریک-خریداری-نمودیم-و-با-توجه-به-کهولت-سن-و-بیماری-یکی-از-شرکا-پس-از-پرداخت-کامل-وجه-معامله-در--دفتر-خانه-اسناد-رسمی-وکالت-بلاعزل-دریافت-نموده-تا-مراحل-قانونی-و-اخذ-مفاصاحساب-شهرداری-و-دارایی-و-بیمه-و-همچنین-انتقال-سند-رسمی-به-نام-خودمان-را-انجام-دهیم-.پس-از-پرداخت-بدهی-ها-و-دریافت-مفاصا-حساب-حال-که-جهت-انتقال-سند-رسمی-مراجعه-کردیم-دفتر-خانه-می-گوید-که-ثبت-جواب-استعلام-را-نداده-و-گفته-که-سند-ملک-باید-با-تک-برگی-تعویض-شود-تا-جواب-بدهیم-.--حال-با-توجه-به-اینکه-فروشندگان-ملکشان-را-به-100-واحد-تفکیک-کرده-بودند-و-98-واحد-ان-را-انتقال-رسمی-داده-اند-و-فقط-2-واحد-باقیمانده-که-آن-هم-با-وکالت-محضری-واگذار-کردند-،-کار-خودشان-را-تمام-شده-می-دانند-و-به-دنبال-تعویض-سند-نمی-آیند-،-حال-ما-باید-چه-کنیم-؟-اگر-خدای-نکرده-برای-آنها-اتفاقی-بیافتد-وکالت-ما-هم-بی-اعتبار-می-شود-،-لطفا-ما-راهنمایی-کنید
وکیل  با یاد خدا با سلام و ضمن عذر خواهی به خاطر تاخیر در پاسخ به سوال شما ، باتوجه به اینکه شما وکالت بلاعزل از فروشنده دارید ، در صورتیکه از مواضوعات وکالت فروش و انتقال و سایر موارد مربوطه به سند را داشته باشد می توانید با مراجعه به اداره ثبت به وکالت از مالکین (فروشندگان)تقاضای صدور سند تک برگی به نام موکلین خود نماید و بعد از صدور سند تک برگی به نام ایشان ، سند را به نام خوئ منتقل نماید . راه دیگر با مراجعه به اداره ثبت منطقه (بخش ثبتی ملک ) و مراجعه به مسئول بخش استعلامات برای وی شرایط خود را توضیح داد مبنی براینکه ملکی را بصورت وکالتی خریداری نموده ولی متاسفانه سند تک برگی نیست و از بخواهید پاسخ استعلام را بدهد و بعد از انتقال سند شما برای درایفت سند تک برگی به نام خود اقدام می نماید ، به عبارت اخری دست اداره ثبت در جنین مواردی باز است فقط شما باید بتوانید مسئول مربوطه را قانع کنید . به غیر ازین دو راه ، طرح دعوی حقوقی الزام به انتقال سند رسمی علیه مالکین نیز وجود دارد ولی باتوجه به اینکه شما وکالت بلاعزل از مالکین دارید پیشنهاد نمی شود به شرط آنکه در وکالتنامه حق فروش وانتقال وسایر موارد مربوط به انتقال سند را داشته باشید. به امید بهروزی و کامیابی شما دوست عزیز

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.