جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام.اینجانب در سال 1372 از طریق کنکور سراسری و در قالب نیمه متمرکز و در رشته تکنولوژی هسته جذب سازمان انرژی اتمی ایران شده ام بعد از تحصیل و شروع به کار در سازمان اخیرا متوجه شدیم که در زمان تحصیل اینجانب و همکاران مشابه دیگر هیچگونه بیمه ای واریز نگردیده است آیا در خصوص عدم واریز بیمه میتوانیم برای مدت زمان تحصیل ادعایی داشته باشیم.لازم به ذکر است در مدت زمان تحصیل حقوقی به عنوان کمک هزینه تحصیلی دریافت نموده و همچنین تعهد محضری خدمت به میزان دو برابر تحصیل به سازمان اراءه داده ایم

2پاسخ

با سلام کاربر محترم اگر بنا بر این بوده فردی همزمان با تحصیل کار نماید و تعهد استخدامی داده باشد ..مطابق مقررات اداره که کارفرما تلقی میشود بایستی حق بیمه شما را با شرایطی که برای شما قرارداده است پرداخت نماید .فلذا با رجوع به شرایط استخدام خودتان در مقررات آن سازمان اطلاعات لازم را کسب و از شرط و شروط با خبر و دلیل عدم پرداخت حق بیمه را در قرارداد با مستخدمین متوجه میشوید .توجه نمایید در غالب موارد حق بیمه از حقوق کسر و واریزمیشود در مواردی مستخدم حق بیمه را با حقوق اخذ نموده است و در شرایط قرارداد وجود داشته در این صورت حق بیمه را فرد مستخدم بایستی خود به دایره مربوطه داده و سوابق بیمه ای خود را تکمیل نماید.فلذا ابتدا پاسخ ها را اخذ نموده تا بتوان نظر قطعی داد اما به طور کلی شما این خق را ذارید که هرگونه خقی را که قانونی است از طریق دیوان عدالت اداری اخذ نمایید رسیدگی در دیوان منوط به تقدیم دادخواست ویژه به دیوان است .اصولا می توانید ادعای خود را با تقدیم اظهار نامه مخصوص از طریق دادگستری به کارگزینی سازمان مطرح و یک هفته برای پاسخ مهلت بدهید بسیاری از موارد و شبهات با جواب درست اظهارنامه حل میشود و اگر نشد هزینه طرخ دعوی در دیوان زیاد نمی باشد و نماینده حقوقی سازمان یا لایخه می دهد و اگر با برسی نوع قرارداد اقدام انان خلاف قانون بود محکوم به پرداخت حق بیمه خواهند شد .البته الزامات و شرایط استخدام آزمایشی قبل از رسمی را در سازمان جویا شوید شاید در مدت تحصیل آن سازمان در خصوص خق بیمه آیینی دارد اامکان رجوع شما به دیوان و اخذ خق بیمه در صورت تعلق گرفتن و تخلف سازمان کاملا برای شما مهیا است موفق باشید

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 80100228