×

با سلام شرکت ما جز موسسات است که اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده است ۱_

با سلام شرکت ما جز موسسات است که اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده است ۱_ یکی از اعضای شرکت صورتجلسه خروج از موسسه را امضا ولی حاضر به حضور در اداره ثبت جهت امضای دفاتر قانونی نمی شود ۲_ یکی دیگر از اعضا هیچ سرمایه ای غیر از سرمایه اولیه در شرکت ندارد ولی متاسفانه نه از شرکت خارج می شود ، نه حاضر به امضا صورتجلسه کسر سهام میشود ونه سرمایه خود را افزایش می دهد و اذعان مینماید هیچ قدرتی نمی تواند با او کاری داشته باشدلطفا بفرمایید تکلیف چیست؟

با-سلام-شرکت-ما-جز-موسسات-است-که-اداره-ثبت-اسناد-به-ثبت-رسیده-است--۱_-یکی-از-اعضای-شرکت-صورتجلسه-خروج-از-موسسه-را-امضا-ولی-حاضر-به-حضور-در-اداره-ثبت-جهت-امضای-دفاتر-قانونی-نمی-شود-۲_-یکی-دیگر-از-اعضا-هیچ-سرمایه-ای-غیر-از-سرمایه-اولیه-در-شرکت-ندارد-ولی-متاسفانه-نه-از-شرکت-خارج-می-شود-،-نه-حاضر-به-امضا-صورتجلسه-کسر-سهام-میشود-ونه-سرمایه-خود-را-افزایش-می-دهد-و-اذعان-مینماید-هیچ-قدرتی-نمی-تواند-با-او-کاری-داشته-باشدلطفا-بفرمایید-تکلیف-چیست؟
وکیل  باسلام ,دوست عزیز سوال مطروحه نارسا است ومشخص نیست که شرکت یا موسسه شما در کدام دسته ازشرکت ها یاموسسات قرار داردلیکن ورود یا خروج اعضاء برطبق اساسنامه است وباید مطابق آن عمل شود لیکن اگر شریکی صورتجلسه خروج را امضاء ولی از حضور در اداره ثبت امتناع میکند چنانچه طبق اساسنامه خروج ایشان قانونی باشد می توان از طریق دادگاه الزام ایشان رابه حضور در اداره ثبت جهت امضاء ذیل دفاتر واسناد خواستار شد .موفق باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.