×

لیست بهترین وکلای تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون سال 1376 ایران

لیست-بهترین-وکلای-تخلیه-اماکن-تجاری-و-مسکونی-مشمول-قانون-سال-1376-ایران

شناسه : 742

کلیه اماکن مسکونی، اماکن تجاری، مکان های آموزشی، خوابگاه های دانشجویی، ساختمانهای دولتی و خصوصی با قرارداد رسمی یا عادی بعد از سال 76 تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 خواهند بود.

تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون 1376

کلیه اماکن مسکونی، اماکن تجاری، مکان های آموزشی، خوابگاه های دانشجویی، ساختمانهای دولتی و خصوصی با قرارداد رسمی یا عادی بعد از سال 76 تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 خواهند بود.

براساس قانون تخلیه اماکن تجاری و مسکونی سال 1376 قراردادهای عادی باید در دو نسخه تنظیم شوند، مدت اجاره در آن ها قید شود، قرارداد به امضای طرفین برسد و توسط دو شاهد گواهی شود. در غیر این صورت مشمول قانون تخلیه اماکن تجاری و مسکونی سال 1376 نمی شوند.

همچنین موارد زیر قانون سال 1376 را شامل نمی شوند:

•    روابط استیجاری قبل از اجرای قانون

•    روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن این قانون باشد.

•    روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات شفاهی با موجر به عنوان اجاره

•    موارد تخلیه ی اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت قرارداد. به عنوان مثال قراردادی در سال 1380 به مدت دوسال تنظیم شده و قبل از اینکه دوسال تمام شود مستاجر ملک را تخلیه می کند. در چنین موردی نمی توان از مقررات قانون سال 1376 استفاده کرد.

قانون روابط موجر و مستاجر 1376

بر اساس قانون سال 1376 پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا وکیل ملکی او تخلیه محل اجاره در اجاره با سند رسمی توسط دفاتر ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور قاضی دادگاه صالح و به کمک وکیل ملکی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.

همچنین در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل محل اجاره به موجر در گرو استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دادگاه صالح است.

چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به محل اجاره توسط مستاجر و یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق باشد، موظف است به کمک وکیل ملکی خود دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد.

چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرار داد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم دادگاه صادر می شود.

براساس قانون سال 1376 اجاره نامه باید باید مدت دار تنظیم شود در غیر این صورت قرارداد مشمول این قانون نخواهد شد. بنابراین موجر و مستاجر ملزم به تعیین مدت قرارداد هستند و موجر به موجب ماده 3 این قانون می‌تواند در پایان مدت تخلیه محل اجاره را از مستاجر طلب کند.

لازم به ذکر است که اگر کسی سال 1375 یعنی درواقع یک سال قبل از سال 1376 که سال تصویب قانون موجر مستاجر است ملک تجاری را اجاره کند اکنون جهت تخلیه قانون 1356 برای محل مورد نظر حاکم می باشد.
در پایان باید گفت، قراردادهایی که قبل از سال 1376 در مورد اماکن تجاری به تصویب رسیده‌اند تابع قانون موجر و مستاجر سال 1356 هستند اما قراردادهای منعقده بعد از سال 1376 چه تجاری باشند و چه مسکونی تابع قانون موجر و مستاجر سال 1376 هستند.

لیست بهترین وکلای تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون سال 1376 ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.