×

لیست بهترین وکلای الزام به تحویل مبیع ایران

لیست-بهترین-وکلای-الزام-به-تحویل-مبیع-ایران

شناسه : 747

الزام به تحویل مبیع

مبیع چیست؟

قراردادهای خرید و فروش به اصطلاح مبایعه نامه نام دارند و مبیع مالی است که توسط فروشنده به خریدار واگذار می شود.

الزام به تحویل مبیع

مبیع چیست؟

قراردادهای خرید و فروش به اصطلاح مبایعه نامه نام دارند و مبیع مالی است که توسط فروشنده به خریدار واگذار می شود.

در چه شرایطی الزام به تحویل مبیع مطرح می شود؟

هنگامی که فروشنده پس از عقد قرارداد از تحویل مال یا همان مبیع به خریدار به دلایل مختلفی خودداری کند، خریدار می تواند به کمک وکیل ملکی دادخواست الزام به تحویل مبیع تنظیم کرده و به دادگاه صالح ارائه دهد.

روند تنظیم دادخواست الزام به تحویل مبیع

خریدار ابتدا باید در مورد شرایط و جریان پیش آمده با یک وکیل ملکی مشورت کند.

سپس می توان به کمک وکیل ملکی دادخواست الزام به تحویل مبیع را به همراه مدارک لازم شامل اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه، کپی مبایعه نامه یا سند در دفتر خدمات الکرونیک قضایی ثبت کرد.

هزینه بررسی داخواست الزام به تحویل مبیع بر اساس ارزش مال تعیین می شود. تعیین ارزش مال توسط کارشناس مورد تایید دادگاه انجام خواهد شد.

اگر خریدار مالک سند رسمی نباشد، توصیه می شود هم زمان با دادخواست الزام به تحویل مبیع، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی نیز مطرح گردد تا با قرار رد استماع فروشنده مواجه نشود.

پس از طی مراحل فوق؛ قاضی بر اساس مدارک ارائه شده توسط خریدار و دفاعیات او و همچنین توضیحات فروشنده در خصوص عدم تحویل مال، نسبت به صدور رای نهایی اقدام خواهد کرد.

پس از قطعی شدن حکم به نفع خریدار یا فروشنده، از طریق اجرای احکام، حکم مورد نظر به هر دو طرفین دعوی ارجاع میگردد.

فراموش نکنید که روند تنظیم دادخواست و رسیدگی به پرونده الزام به تحویل مبیع، می تواند بسیار پیچیده باشد و نیازمند دانش حقوقی خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می شود با یک وکیل ملکی مجرب در خصوص روند پرونده و پیشبرد آن مشورت نمایید.

نکات مهم مرتبط با پرونده های الزام به تحویل مبیع

•    در صورتی که زمان مشخصی برای تحویل مال تعیین شده باشد، خریدار قبل از زمان تعیین شده قادر به اقدام برای طرح شکایت مبنی بر الزام به تحویل مبیع نخواهد بود.

•    اگر در قرارداد زمان مشخصی برای تحویل مال مشخص نشده باشد، اصل بر فوری بودن تحویل می باشد.

•    تمامی هزینه های تحویل مال به عهده فروشنده می باشد و خریدار حق مطالبه هزینه ها را خواهد داشت.

•    اگر قبل از تحویل مال، عیب و نقصی در آن ایجاد شود، خریدار می تواند معامله را فسخ نماید.

•    اگر از زمان عقد قرارداد، امکان تحویل مال توسط فروشنده وجود نداشته باشد، بیع باطل است.

•    ضمانت اجرای عدم تحویل مال در زمان مشخص توسط فروشنده، مطالبه خسارت بابت تاخیر در تحویل می باشد.

•    اگر امکان تحویل بخشی از ملک وجود داشته باشد، قرارداد نسبت به آن قسمت که امکان تحویل آن وجود دارد، صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل است.

•    تحویل ملک مستلزم تحویل کلیه اجزا و توابع ملک نیز می باشد.

لیست بهترین وکلای الزام به تحویل مبیع ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.