×

لیست بهترین وکلای انتقال منافع ملک غیر ایران

لیست-بهترین-وکلای-انتقال-منافع-ملک-غیر-ایران

شناسه : 748

حق مالکیت یک ملک یا مال، هم عین مال و هم منافع حاصل از آن، متعلق به مالک مال یا ملک می باشد. اگر فرد یا افرادی بنا بر هر دلیلی ملک یا مالی یا منافع آن را که متعلق به دیگری است به دیگری منتقل کند، جرم انتقال منافع مال و ملک غیر اتفاق افتاده است.

انتقال منافع ملک غیر

تعریف انتقال منافع مال غیر

حق مالکیت یک ملک یا مال، هم عین مال و هم منافع حاصل از آن، متعلق به مالک مال یا ملک می باشد. اگر فرد یا افرادی بنا بر هر دلیلی ملک یا مالی یا منافع آن را که متعلق به دیگری است به دیگری منتقل کند، جرم انتقال منافع مال و ملک غیر اتفاق افتاده است.

انتقال منافع ملک غیر جرمی است که در دسته ی جرائم کلاهبرداری جای می گیرد و زمانی اتفاق می افتد که ملک توسط فرد یا افرادی بدون مجوز و حق قانونی به فرد یا افراد دیگری انتقال یابد.

مجازات انتقال منافع ملک غیر

بر اساس قوانین، مجازات فرد یا افرادی که به قصد کلاهبرداری به جرم انتقال منافع ملک غیر محکوم می شوند، 1 تا 7 سال زندان، پرداخت جزای نقدی معادل با مال فروخته شده و استرداد مال یا ملک تعیین می شود.

اگر مجرم کارمند موسسه های دولتی یا غیر دولتی بوده و با سوء استفاده از موقعیت کاری و اجتماعی خود مرتکب جرم شده باشد، مجازات او به 2 تا 7 سال زندان و عزل او از مناصب تشدید پیدا خواهد کرد.

وطیفه مالک اصلی در صورت انتقال منافع ملک غیر

در صورتی که جرم انتقال منافع ملک غیر اتفاق بیفتد مالک اصلی وظیفه دارد به کمک یک وکیل ملکی معتبر حداکثر تا یکماه بعد از اطلاع از وقوع جرم، اظهارنامه ای به انتقال گیرنده ارسال و در آن مالکیت خود را نسبت به ملک یا مال اعلام نماید در غیر این صورت مالک اصلی نیز مجرم محسوب می شود.

 مالک می تواند پس از اطلاع از انتقال مال به غیر، اظهاریه خود را به یکی از دفاتر ثبت اسناد یا یکی از دوائر دولتی مربوطه ارائه دهد در غیر این صورت به جرم تبانی با انتقال دهنده یا انتقال گیرنده تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

انتقال منافع ملک غیر با جعل اسناد

ممکن است فردی که بدون مجوز قانونی اقدام به انتقال منافع ملک غیر می کند، به کمک جعل اسناد مربوط به ملک یا مال این جرم را مرتکب شود. در چنین شرایطی موضوع تعدد جرایم مطرح می شود که این تعدد جرایم شامل تعدد مادی و تعدد معنوی می شود.

تعدد معنوی : هرگاه جرم واحدی اتفاق بیفتد و این جرم از لحاظ قانونی در چند مورد متعدد دیگر نیز جرم محسوب شود، تعدد معنوی اتفاق افتاده است.  مثلا اگر شخصی به کمک سندی جعل شده اقدام به انتقال منافع ملک غیر کند، در یک اقدام غیر قانونی دو جرم اتفاق افتاده است و تعدد معنوی محسوب می شود.

 تعدد مادی :  هرگاه جرایم ارتکاب ‌یافته توسط مجرم از نوع مختلف یا مشابه بوده و بیش از یک فعل غیر قانونی اتفاق افتاده باشد، تعدد مادی جرایم محقق شده است.

طرح جرم انتقال منافع ملک غیر پس از گذشت زمان

در صورتی که مالک اصلی ملک پس از گذشت زمان طولانی از انتقال مال یا ملک خود به دیگری مطلع شود، قاعده مرور زمان مطرح می شود.

بر اساس قاعده مرور زمان، در صورتی که جرم ارتکابی، با گذشت زمان طولانی مشخص شود و با گذشت این مدت زمان دیگر نتوان جرم مزبور را تعقیب کرد، شخص متضرر از جرم می‌تواند ضرر و زیان وارده را مطالبه کند و حقوق مالی او نیز محفوظ است.

البته شرط قاعده مرور زمان این است که شخص متضرر از جرم، در زمان وقوع جرم و با اطلاع از آن، موضوع را پیگیری نکرده باشد اما اگر شخص مذکور به محض اطلاع از وقوع جرم، موضوع را پیگیری کند، می‌توان متهم را بلافاصله تحت تعقیب قرار داد و موضوع دیگر شامل قاعده مرور زمان نمی شود.

لیست بهترین وکلای انتقال منافع ملک غیر ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.