لیست بهترین وکلای خرد کردن اراضی ایران

لیست-بهترین-وکلای-خرد-کردن-اراضی-ایران

آیین نامه جلوگیری از خرد شدن اراضی

همانطور که می دانید تصمیم گیری کارشناسانه در مورد اراضی کشاورزی و زراعی، باغ ها و املاک بهره وری در حیطه فعالیت وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد. تمامی اقدامات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی تا خرد شدن اراضی با نظر کارشناسانه جهاد کشاورزی به تایید یا رد خواهد شد.

آیین نامه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال 1385 با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید.

بر اساس این آیین نامه وزارت جهاد کشاورزی موظف است جهت جلوگیری از تفکیک و خرد شدن اراضی کشاورزی شامل باغ ها و زمین های زراعی و رشد بهره وری در تولید محصول حد نصاب فنی – اقتصادی اراضی را با در نظر گرفتن محیط اقلیمی، کیفیت و کمیت منابع و همه عوامل دخیل در کشت و بهره برداری از اراضی مورد نظر مشخص و به هیئت وزرا ارائه کند.

ارث، بیشترین آسیب را به اراضی کشاورزی وارد می کند

یکی از قوانینی که موجب خرد شدن اراضی می شود و بیشترین آسیب را به اراضی کشاورزی وارد می کند، قانون ارث است. از آنجایی که کشت و بهره برداری از اراضی کشاورزی امروزه به روش سنتی پاسخگو نمی باشد و به دلیل محدودیت های منابع آب و مکانیزه شدن، شیوه های سنتی از بین رفته است، خرد شدن اراضی کشاورزی عملا باعث خروج اراضی از ناحیه کشاورزی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی می شود؛ چراکه با خرد کردن اراضی کشاورزی و مرزبندی کردن آن ها دیگر امکان کشت و برداشت به روش مکانیزه نخواهد بود.

کشاورزی مکانیزه در اراضی کوچک و خرد شده با هزینه های عملیاتی بالایی امکان پذیر خواهد بود و محدودیتی که خرد کردن اراضی کشاورزی ایجاد می کند، مانع اجرای عملیات کشاورزی به صورت مکانیزه می شود. در نتیجه با خرد کردن اراضی کشاورزی توسط قانون ارث، عملا اراضی خرد شده تغییر کاربری خواهند داد.

خرد کردن اراضی بدون مجوز جرم است

خرد کردن و تفکیک غیر مجاز اراضی جرم محسوب می شود و متخلفان تحت پیگرد های قانونی قرار می گیرند. آیین نامه جلوگیری از خرد شدن اراضی، که در سال 1385 به تصویب رسیده است، روند برخورد با مجرمانی را که به صورت غیر مجاز اقدام به خرد کردن اراضی کرده اند تعریف و تبیین کرده است.

در صورتی که افرادی در برابر اقدامات ماموران جهاد کشاورزی یا دادستانی با حکم قطعی صادره برای جرم انجام شده، مقابله کرده و درگیری ایجاد کنند و مانع اجرای قانون شوند، علاوه بر مجازات به خاطر خرد کردن اراضی، به عنوان سرپیچی از ماموران دولتی حین انجام وظیفه نیز تحت پیگرد قانون قرار خواهند گرفت.

حد نصاب امور اراضی

همانطور که گفته شد حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی و زراعی موضوع ماده (۱) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب ۱۳۸۵ – میباشد. بر اساس آیین نامه جلوگیری از خرد شدن اراضی ، حدنصاب خردن کردن اراضی مساحتی از اراضی مذکور است که به عنوان یک واحد تولیدی و با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، بهره ‏وری مناسب از عوامل تولید، دارای توجیه فنی و اقتصادی می‏باشد.

شناسه : 750
لیست بهترین وکلای خرد کردن اراضی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.