لیست بهترین وکلای تخلیه ملک مسکونی ایران

لیست-بهترین-وکلای-تخلیه-ملک-مسکونی-ایران

تخلیه ملک مسکونی

در قوانین و روابط بین موجر و مستاجر هر دو نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند. حال اگر مستاجر به تعهدات خود نسبت به موجر عمل کند، موجر می تواند جهت دریافت حکم تخلیه ملک مسکونی خود برای مستاجر اقدام کند.

حکم تخلیه ملک مسکونی را می توان در صورت اتمام مدت قرارداد و یا تخلف مستاجر خارج از محدوده ی قرارداد و اجاره نامه درخواست کرد.

شرایط تخلیه ملک مسکونی

برای تخلیه ملک مسکونی در صورت اثبات موارد زیر می توان اقدام کرد:

•    باقی ماندن مستاجر در ملک و عدم تخلیه در زمان اتمام مدت قید شده در اجاره نامه.

•    عدم پرداخت سه ماه از اجاره بها.

•    استفاده غیر مشروع از ملک مورد اجاره توسط مستاجر

•    انتقال ملک مورد اجاره به شخص دیگری توسط مستاجر بدون اجاره مالک

قرارداد میان موجر و مستاجر ممکن است به صورت رسمی و یا غیررسمی تنظیم شده باشد. اگر قرارداد به صورت رسمی تنظیم شود، برای درخواست تخلیه و دریافت حکم تخلیه موجر باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کند و با اخذ حکم تخلیه برای درخواست صدور اجراییه به همان دفتر اسناد رسمی که قرارداد اجاره در آن بسته شده مراجعه کند.

دو نکته مهم در تنظیم اجاره نامه وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد:

•    قرارداد اجاره باید به موجب قانون سال ۱۳۷۶ در دو نسخه تنظیم شود. این شرط اساسی به این منظور مقرر شده که طرفین به طور کامل نسبت به تکالیف خود آگاه باشند و امکان جعل یا الحاق قرارداد وجود نداشته باشد.

•    دو نفر به عنوان شاهد باید اجاره نامه را امضا کنند.

طرح دعوای تخلیه ملک مسکونی

•    موجر یا وکیل ملکی او باید با به همراه اصل اجاره نامه و اصل سند مالکیت نسبت به ثبت دادخواست تخلیه اقدام نمایند. سپس پرونده به به شورای حل اختلاف ارجاع می شود و پس از بررسی مقدماتی پرونده به نظر قاضی شورا می رسد.

•    قاضی شورای حل اختلاف پس از بررسی مدارک و مستندات و همچنین بررسی شرایط شکلی اجاره و واریز مبلغ ودیعه با قرض الحسنه نسبت به صدور دستور تخلیه ملک مسکونی اقدام می نماید.

•    در صورتی که مستاجر ملک، مدعی حقی باشد باید به ثبت شکایت خود در دادگاه اقدام نماید و پس از اثبات آن می تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای دستور تخلیه را از دادگاه بخواهد.

•    توجه داشته باشید  که در اجرای دستور تخلیه ملک مسکونی نیازی به  درخواست صدور اجرائیه  نمی باشد، زیرا دستور تخلیه بلافاصله ابلاغ و اجرا می شود و در قانون فاصله زمانی تقاضای تخلیه و صدور دستور تخلیه و اجرای آن یک هفته می باشد.

•    اگر موجر ادعای خسارت یا عدم پرداخت اجاره بها داشته باشد، نمی تواند این مبالغ را از ودیعه کم کند. در این خصوص موجر باید دادخواست جداگانه را به دادگاه یا شورای حل اختلاف تقدیم نماید و با صدور قرار تامین خواسته مبلغ مورد نظر را نزد شورای حل اختلاف توقیف کند.

تقاضای مهلت از طرف مستاجر جهت تخلیه ملک مسکونی

در صورتی که در زمان اجرای دستور تخلیه مستاجر به علت وقوع حوادث غیر مترقبه، توانایی تخلیه ملک مسکونی را نداشته باشد و تقاضای مهلت نماید درخواست مستاجر توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می شود. مقام قضایی این اختیار را دارد که با تقاضای مهلت مستاجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

حق فسخ قرارداد و تخلیه ملک مسکونی توسط مستاجر

1-موجر ملک را در اختیار مستاجر قرار ندهد و اجبار او به تحویل ملک ممکن نباشد.

2-عیبی در ملک باشد و موجر آن را به اطلاغ مستاجر نرساند

3-تعمیرات ضروری در ملک لازم باشد.

4-بعد از قرارداد اجاره و قبل از تحویل ملک به مستأجر، شخص ثالث مزاحم مستاجر شود.

5- اگر مستاجر در موقع قرارداد اجاره برای خودش حق فسخ شرط کرده باشد.

شناسه : 732
لیست بهترین وکلای تخلیه ملک مسکونی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.