×

لیست بهترین وکلای سرقت ایران

لیست-بهترین-وکلای-سرقت-ایران

شناسه : 756

سرقت یکی از انواع جرایم کیفری است که این روزها در مورد انجام آن اخبار زیادی به گوشمان می خورد. سرقت، انواع مختلف دارد و انگیزه ی سارقین از انواع سرقت متفاوت است.

سرقت و شکایت کیفری از آن

سرقت یکی از انواع جرایم کیفری است که این روزها در مورد انجام آن اخبار زیادی به گوشمان می خورد. سرقت، انواع مختلف دارد و انگیزه ی سارقین از انواع سرقت متفاوت است.

سرقت چیست؟

سرقت یعنی ربودن مال یا هرچیز دیگری که مالک آن فرد دیگری باشد.

هدف از سرقت

همانطور که پیشتر نیز گفته شده، سارقین اهداف مختلفی از سرقت دارند. مهم ترین هدف از سرقت به دست آوردن پول و یا استفاده از مال برای ارتکاب جرایم دیگر مانند قاچاق است.

انواع سرقت

سرقت بر حسب نوع مجازات و ماهیت آن به دو نوع دسته بندی می شود:

•    سرقت حدی

•    سرقت تعزیری

سرقت حدی

حد، مجازاتی است که در شرع مشخص شده و قانون آن را تعیین نکرده است.

با تحقق همه شرایط زیر، سرقت انجام شده از نوع سرقت حدی می باشد:

•    سارق بالغ باشد

•    سارق از روی اجبار عمل سرقت را انجام نداده باشد

•    سارق بداند این عمل حرام است

•    سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد

•    سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد

•    سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد

•    مال سرقت شده از اموال دولتی و وقف نباشد

مجازات سرقت حدی

مجازات سرقت حدی در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند.  

مجازات سرقت حدی در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

مجازات سرقت حدی درمرتبه سوم، حبس ابد است.

مجازات سرقت حدی در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان اتفاق بیفتد.

سرقت تعزیری

سرقت تعزیری، سرقتی است که مجازات آن در قانون تعیین شده باشد.

شرایط سرقت تعزیری:

•    سرقت در محل مسکونی یا مهیا برای سکونت یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر این ها واقع شده باشد.

•    سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت، بوته، پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.

•    سرقت در شب واقع شده باشد.

•    سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

•    سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار او از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار بوده است سرقت کرده باشد.

•    هر گاه اداره کنندگان هتل، مسافرخانه، کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آن ها است، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

مجازات سرقت تعزیری

در صورتی که سرقت شرایط حد را نداشته باشد و همراه با یکی از شرایط بالا باشد، سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

لیست بهترین وکلای سرقت ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.