لیست بهترین وکلای تزویر ایران

لیست-بهترین-وکلای-تزویر-ایران

وکالت جهت جعل و تزویر

تزویر

تزویر به طور کلی به معنای دروغگویی و فریبکاری بوده و در تمامی جوامع به عنوان رفتاری ناشایست و زشت تلقی می شود.

تزویر یکی از جرایم کیفری محسوب می شود و قانونگذاران نیز در زمینه ی حقوقی برای جعل و تزویر قوانینی وضع کرده اند. در صورتی که جعل و تزویر شخصی به اثبات برسد، فرد مجرم شناخته شده و مجازاتی بر اساس قانون شامل حال او خواهد شد. وکالت جهت جعل و تزویر نیز به عهده وکیل کیفری می باشد.

انواع جعل و تزویر از لحاظ قانونی

جعل و تزویر سند و نوشته

در این مورد مجرم به طرح یک نوشته ساختگی (به شکل کاغذی و به صورت حروف، کلمات، ارقام و علامت هایی که قابل خواندن باشند ) یا جعل سند ( یعنی نوشته رسمی یا غیر رسمی که قابل استناد باشد) اقدام می نماید. که این سند لزوما باید قابلیت ضرر رساندن به دیگران را داشته باشد. اما لزومی ندارد که امضای کسی هم جعل شده باشد. مثلا درست کردن یک شناسنامه یا یک وصیت نامه یا یک قرارداد می تواند جعل سند و نوشته محسوب شود.

جعل و تزویر مهر یا امضای شخصی

جعل امضا زمانی اتفاق می افتد که در خود امضا و خط و خش وارد شود. اگر تزویر مهر و امضا به قصد فریب شخص دیگری انجام شود و ضرری به او برساند جرم محسوب خواهد شد و نوشته مذکور غیر قانونی تلقی می شود.
در این میان جعل و تزویر اثر انگشت نیز یکی از جرایم کیفری رایج است.

خراشیدن یا تراشیدن یک سند یا وسیله

خراشیدن یا تراشیدن هر کاغذ و وسیله ای که بخشی از حروف یا کل آن را پاک کند و از بین ببرد جعل و تزویر محسوب می شود.

خط کشیدن

اگر بخشی از سند ناخوانا شود یا روی آن خطی کشیده شود از مصادیق جعل و تزویر است و جرم به حساب می آید. در خط کشیدن الزاما کل نوشته پاک نمی شود و فقط بخشی از آن دستکاری خواهد شد.

الحاق

در این مورد چیزی به سند اضافه می شود، مثلا رقمی در مقابل مبلغ چک گذاشته می شود.

محو یا سیاه کردن

منظور از محو کردن؛ پاک کردن بخش هایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن، لاک غلط گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آن ها می باشد.

منظور از سیاه کردن سند، ناخوانا کردن بخش هایی از آن با وسایلی مثل جوهر، مرکب، رنگ و نظایر آن ها است.

دستکاری تاریخ سند

منظور از این بخش آن است که شخصی، پس از تنظیم شدن یک سند، تاریخ مندرج در آن را دستکاری کند و تغییر دهد.

الصاق نوشته ای به نوشته دیگر

 در این مورد بخش هایی از یک نوشته به بخش هایی از نوشته دیگر الصاق می شود و نتیجه نوشته ای واحد اما جعلی متصور خواهد شد. ضمیمه کردن نوشته به نوشته دیگر می تواند با چسباندن نوشته، منگنه کردن یا سیمی کردن اوراق مختلف در کنار هم و به طور کلی با هر نوع مرتبط کردن بخش های مختلف با یکدیگر صورت گیرد. این عمل نیز جعل و تزویر محسوب می شود.

لازم به ذکر است اگر کسی یک قطعه عکس را به عکس یا نوشته دیگری اضافه کند، مورد مشمول این عنوان نخواهد بود و لزوما الصاق نوشته ای به نوشته دیگر جعل و تزویر محسوب می شود.

شناسه : 767
لیست بهترین وکلای تزویر ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.