×

لیست بهترین وکلای ربا خواری ایران

لیست-بهترین-وکلای-ربا-خواری-ایران

شناسه : 768

ربا از لحاظ لغتی به معنی سود بدون انجام کار است و رباخوار به کسی می گویند که از این سود بهره ببرد.

جرم رباخواری و دفاع در اتهام ربا

ربا چیست و رباخوار به چه کسی می گویند؟

ربا از لحاظ لغتی به معنی سود بدون انجام کار است و رباخوار به کسی می گویند که از این سود بهره ببرد.

در ماده 595 قانون مجازات اسلامی در تعریف ربا آمده است: هرگونه توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی که در آن مالی با پرداخت معامله شود ربا محسوب می شود و از لحاظ قانونی جرم است.

ربا و رباخواری از جرایم کیفری محسوب می شود و وکیل کیفری متخصص در قوانین مربوط به رباخواری می تواند پرونده های آن را رسیدگی کند.

جرم  و مجازات رباخواری

رباخواری در دین اسلام به طور واضح حرام اعلام شده است و هرگونه قرارداد بین فرد ربا دهنده و فرد گیرنده و کسی که آن قرارداد را منعقد می کند باطل خواهد بود.

در قانون مجازات اسلامی در هر نوع قرارداد میان افراد شرط شود که به هنگام پرداخت قرض توسط وام گیرنده، باید مقدار بیشتری مال به عنوان سود پرداخت شود ربا محسوب می شود و جرم است.

بر اساس قانون نیز قرارداد ربا بین طرفین باطل است و اگر طرفین به تعهدات قرارداد عمل نکند به دلیل نامشروع بودن موضوع معامله صحیح نخواهد بود و از نظر کیفری نیز قانونگذار آن را جرم می شناسد. افراد رباخوار مشمول مجازات می شوند و مجازات آن ها شش ماه تا سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق معین شده است.

انواع ربا در قانون مجازات اسلامی

•    ربای قرضی

•    ربای معاملاتی

ربای قرضی چیست؟

ربای قرضی سود و بهره ای است كه طبق شرط یا بنا بر روال معمول، مقرض (قرض دهنده) از مقترض (قرض گیرنده) دریافت نماید.

ربای معاملاتی چیست؟

 ربای معاملاتی به نوعی از ربا اطلاق می شود که یكی از طرفین معامله مبلغی اضافه بر مورد معامله از طرف دیگر قرارداد، دریافت می کند.

ربای قرضی شایع تر از ربای معاملاتی در جوامع مختلف است و در آن فرد، مالی را به دیگری قرض داده و به جای این که در انقضای مدت معین در قرارداد همان میزان مال را پس بگیرد، چیزی بیشتر از مورد معامله را مطالبه می کند.

آیا اموال ربا خوار توسط دادسرا توقیف می شود؟

در ادامه مجازات حقوقی رباخوار باید گفت که در صورتی که در معاملات وجه مالی به شکل مازاد اخذ شده باشد، یعنی به صورت خانه، ماشین، مقدار قابل‌ توجهی پول نقد و… باشد این عمل ربا و امکان توقیف اموال وجود دارد؛ اما در صورتی که طرفین بر سر یک شرط غیر مالی به توافق برسند این عمل نزول یا ربا خواری تلقی نشده و امکان توقیف اموال را نیز نخواهند داشت.

لیست بهترین وکلای ربا خواری ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.