×

لیست بهترین وکلای شکایت از پزشک در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران

لیست-بهترین-وکلای-شکایت-از-پزشک-در-دادسرای-انتظامی-سازمان-نظام-پزشکی-ایران

شناسه : 559

شکایت از پزشک در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی

یکی از مراجع رسیدگی‌کننده به شکایت از پزشکان، دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی است که آن را می‌توان اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکان نیز دانست. این دادگاه به‌طور ویژه فقط به تخلفات صنفی پزشکان رسیدگی کرده و درصورتی‌که شاکی یا بازرس نسبت به عملکرد پزشک شکایت داشته باشند، می‌توانند آن را در این مرجع مطرح کنند تا موردبررسی قرار گیرد. بهترین وکلای شکایت از پزشک در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز به وکالت از طرف شاکی در این مرجع حاضر خواهند شد.

شکایت از پزشک در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی

یکی از مراجع رسیدگی‌کننده به شکایت از پزشکان، دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی است که آن را می‌توان اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکان نیز دانست. این دادگاه به‌طور ویژه فقط به تخلفات صنفی پزشکان رسیدگی کرده و درصورتی‌که شاکی یا بازرس نسبت به عملکرد پزشک شکایت داشته باشند، می‌توانند آن را در این مرجع مطرح کنند تا موردبررسی قرار گیرد. بهترین وکلای شکایت از پزشک در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز به وکالت از طرف شاکی در این مرجع حاضر خواهند شد.

چرا بهترین وکلای شکایت از پزشک در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی را انتخاب کنید؟

وکلای شکایت از پزشک متخصص در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی به دلیل تجربه کاری مفید و تخصصی که در پیگیری پرونده‌های مربوطه دارند، می‌توانند روند پیگیری دعاوی در این مرجع را تسریع کرده و به شیوه‌ای صریح و واقع شکایت موکل خود از پزشک را بیان کنند. این وکلا به بهترین شکل از موکل خود که همان فرد آسیب‌دیده است دفاع کرده و در تمامی جلسات رسیدگی به پرونده نیز شرکت خواهند کرد.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای شکایت از پزشک در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی

چگونه می‌توان از پزشک در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی شکایت کرد؟

اگر فرد شاکی یا وکیل وی به دادگاه مراجعه کند یا افراد با تماس و اطلاع خبر با معاونت درمان از نحوه عملکرد پزشک شکایت کنند، می‌توان این موارد را در دادسرای انتظامی پیگیری کرد.

اگر پس از شکایت در دادسرای انتظامی پزشکی و انجام بررسی‌های لازم، مشخص شود که هیچ اتهامی متوجه پزشک نیست، آیا شاکی به نتیجه قانونی خواهد رسید؟

خیر درصورتی‌که ثابت شود هیچ اتهامی متوجه پزشک نیست، قرار منع تعقیب برای شاکی صادر خواهد شد.

چرا باید از بهترین وکلای شکایت از پزشک در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی کمک بگیریم؟

طرح دعوی و تنظیم شکوائیه از موارد مهمی هستند که هنگام شکایت در دادسرا باید موردتوجه قرارگرفته و توسط وکلا انجام شوند تا پرونده در مسیر درست خود بررسی شود.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.