×

لیست بهترین وکلای مجوز بهره برداری از مالکیت های صنعتی ایران

لیست-بهترین-وکلای-مجوز-بهره-برداری-از-مالکیت-های-صنعتی-ایران

شناسه : 536

مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت های صنعتی

مالک طرح صنعتی می‌تواند در چهارچوب قوانین ثبت اختراع، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی، هرگونه اقدامی را در رابطه با طرح صنعتی خود انجام دهد. مالک یک طرح صنعتی می‌تواند آن را به دیگران انتقال داده یا پروانه و مجوز بهره برداری از آن را به شخص دیگری واگذار کند که به آن مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی گفته‌شده و بر اساس کیفیت رقابت و اعتبار به سه دسته منفرد، غیر انحصاری و انحصاری طبقه‌بندی می‌شود. درصورتی‌که شما مالک طرح صنعتی بوده و قصد اعطای مجوز بهره برداری آن به دیگری را دارید یا فردی هستید که می‌خواهد مجوز بهره برداری را از مالک طرح دریافت کند، حتماً به مشاوره‌های بهترین وکلای مجوز بهره برداری از مالکیت های صنعتی نیاز پیدا خواهید کرد.

مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت های صنعتی

مالک طرح صنعتی می‌تواند در چهارچوب قوانین ثبت اختراع، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی، هرگونه اقدامی را در رابطه با طرح صنعتی خود انجام دهد. مالک یک طرح صنعتی می‌تواند آن را به دیگران انتقال داده یا پروانه و مجوز بهره برداری از آن را به شخص دیگری واگذار کند که به آن مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی گفته‌شده و بر اساس کیفیت رقابت و اعتبار به سه دسته منفرد، غیر انحصاری و انحصاری طبقه‌بندی می‌شود. درصورتی‌که شما مالک طرح صنعتی بوده و قصد اعطای مجوز بهره برداری آن به دیگری را دارید یا فردی هستید که می‌خواهد مجوز بهره برداری را از مالک طرح دریافت کند، حتماً به مشاوره‌های بهترین وکلای مجوز بهره برداری از مالکیت های صنعتی نیاز پیدا خواهید کرد.

بهترین وکلای مجوز بهره برداری از مالکیت های صنعتی

مجوز بهره برداری از مالکیت های صنعتی را می‌توان با شرایط مختلفی به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری واگذار کرد و این مجوز برای هر دو طرف مسئولیت‌هایی را به همراه خواهد داشت. در موارد زیادی مشاهده‌شده است که عدم آگاهی یکی از طرفین یا هردوی آن‌ها موجب مشکلات و دردسرهای زیادی شده است که با حضور وکلای مجوز بهره برداری، بسیاری از این مشکلات قابل‌پیشگیری یا حل به‌صورت دوستانه هستند.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای مجوز بهره برداری از مالکیت های صنعتی

آیا بعد از توافق طرفین، نیازی به ثبت مجوز بهره برداری وجود دارد؟

بله طبق ماده 94 قانون مربوط به طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و اختراعات، درصورتی‌که مالک اجازه بهره برداری از طرح را به اشخاص دیگر واگذار کند، باید مجوز بهره برداری در اداره مالکیت صنعتی ثبت شود.

آیا شخصی که مجوز بهره برداری به وی داده‌شده است، می‌تواند آن را به شخص ثالث دیگری واگذار کند؟

درصورتی‌که در قرارداد اجازه بهره برداری اشاره‌ای به منع انتقال اجازه بهره برداری به شخص ثالث نشده باشد، فرد انتقال گیرنده می‌تواند مجوز بهره برداری را به شخص ثالث واگذار کند.

اعتبار قرارداد اجازه بهره برداری چقدر می‌تواند باشد؟

اعتبار مجوز بهره برداری که به فرد واگذارشده است مطابق با توافق طرفین بوده و بهترین وکلای مجوز بهره برداری از مالکیت های صنعتی با توجه به نوع پروژه، بهترین مدت‌زمان را برای اعتبار قرارداد پیشنهاد می‌دهند.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.