×

لیست بهترین وکلای کمیسیون ماده 99 شهرداری ایران

لیست-بهترین-وکلای-کمیسیون-ماده-99-شهرداری-ایران

شناسه : 774

کمیسیون ماده 99 شهرداری

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ هر گونه ساخت و ساز خلاف ضوابط شهرسازی یا بدون اخذ پروانه ساختمانی، تغییر کاربری بنا، تغییر در اجزا و ارکان بنا، ساخت و ساز خلاف پروانه یا اضافه ساخت در محدوده شهری در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بررسی و حسب مورد برای مالک متخلف حکم به قلع و قمع بنا، قمع اضافه ساخت یا جریمه صادر می‌شود.

کمیسیون ماده 99 شهرداری

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ هر گونه ساخت و ساز خلاف ضوابط شهرسازی یا بدون اخذ پروانه ساختمانی، تغییر کاربری بنا، تغییر در اجزا و ارکان بنا، ساخت و ساز خلاف پروانه یا اضافه ساخت در محدوده شهری در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بررسی و حسب مورد برای مالک متخلف حکم به قلع و قمع بنا، قمع اضافه ساخت یا جریمه صادر می‌شود.

در مقابل طبق ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ بررسی و صدور رای مقتضی در مورد ساخت و ساز خارج از محدوده و داخل حریم شهری در کمیسیون ماده ۹۹ انجام می‌شود.

کمیسیون ماده 99 شهرداری به منظور پیشگیری از عملیات های ساختمانی غیر مجاز خارج از محدوده تصویب شده شهرها، تشکیل می شود. این کمیسیون ترکیبی از اجلاس نمایندگان وزارت مسکن، قوه قضاییه و وزارت کشور می باشد. لازم به ذکر است این کمیسیون در استانداری ها برقرار می گردد.

کمیسیون ماده 99 شهرداری می تواند در صورت تخلف، رای به تخریب بنا یا پرداخت جریمه صادر کند. این جریمه می تواند معادل 50% تا 70% قیمت اعیانی ملک باشد.

تبصره های ماده 99 شهرداری

تبصره ۱:  به منظور حفاظت از حریم مصوب شهر‌های استان تهران، شهرداری‌های مربوطه مکلف هستند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷/0۵/۱۳۵۲ استفاده نمایند.

تبصره ۲:  به‌ منظور جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهر‌ها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون، بر حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد، با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ‌ها مصوب ۱۳۵۵ نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌ درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذی ربط وظیفه دارند برای ساختمان ‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آن‌ها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آن ‌ها برابر مقررات ، گواهی پایان کار صادر نمایند.

تبصره ۳: شهرداری‌های سراسر کشور باید علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمد حاصل از حریم استحفاظی شهر‌ها را با نظارت فرمانداری و بخش داری، در جهت عمران و آبادانی روستا‌ها و شهرک ‌های واقع در حریم ، در جهت ‌راه ‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری

آرایی که کمیسیون ماده ۹۹ صادر می کند قابل تجدید نظر نخواهند بود و تنها در مهلت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می باشند .

رای صادر شده توسط شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. در این مرحله باید به کمک وکیل شهرداری دادخواست تجدید نظر تنظیم گردد. در صورت نقض رای توسط دیوان عدالت اداری موضوع مجددا به کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع داده خواهد شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای نمایند .

جهت احراز سمت شاکی در دیوان عدالت اداری لازم است ملک مورد نظر، به طور رسمی به نام شاکی ثبت شده باشد و یا مبایعه نامه یا سند عادی مستند مالکیت در دادگاه تایید و درستی آن محرز شود.

لیست بهترین وکلای کمیسیون ماده 99 شهرداری ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.